Łączy nas #jednozdrowie

Ludzie, zwierzęta i środowisko, w którym żyjemy — wspólnie tworzymy nierozerwalną całość, gdzie każdy z elementów odgrywa równie istotną rolę. Wzajemnie i nieustannie wpływamy na siebie, a nasze relacje niosą nam wiele korzyści, ale nie są wolne od zagrożeń. Dbając o zdrowie własne i innych osób wpływamy korzystnie na zdrowie zwierząt. Lecząc zwierzęta i zapewniając im profilaktykę, wspieramy ochronę zdrowia publicznego i działamy odpowiedzialnie na rzecz środowiska. Troszcząc się o środowisko, zapewniamy sobie i zwierzętom warunki do prawidłowego rozwoju i zachowania naszego i ich dobrostanu.

Jedno Zdrowie, inaczej #OneHealth to idea, w której najlepiej wyraża się nasze pragnienie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz troska o dobrostan ekosystemu, w którym żyjemy. By pomóc w jej upowszechnieniu, stowarzyszenie podejmuje działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

leki weterynaryjne w aptece

Proces rejestracji leków w Europie

Otwórz publikację Proces rejestracji leków w Europie