Łączy nas #jednozdrowie

Ludzie, zwierzęta i środowisko, w którym żyjemy — wspólnie tworzymy nierozerwalną całość, gdzie każdy z elementów odgrywa równie istotną rolę. Wzajemnie i nieustannie wpływamy na siebie, a nasze relacje niosą nam wiele korzyści, ale nie są wolne od zagrożeń. Dbając o zdrowie własne i innych osób wpływamy korzystnie na zdrowie zwierząt. Lecząc zwierzęta i zapewniając im profilaktykę, wspieramy ochronę zdrowia publicznego i działamy odpowiedzialnie na rzecz środowiska. Troszcząc się o środowisko, zapewniamy sobie i zwierzętom warunki do prawidłowego rozwoju i zachowania naszego i ich dobrostanu.

Jedno Zdrowie, inaczej #OneHealth to idea, w której najlepiej wyraża się nasze pragnienie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz troska o dobrostan ekosystemu, w którym żyjemy. By pomóc w jej upowszechnieniu, stowarzyszenie podejmuje działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Banery Polprowet

Otwórz publikację Pozytywne kroki podjęte przez Szwecję w celu wzmocnienia międzysektorowej współpracy One Health w zakresie odzwierzęcych zagrożeń dla zdrowia

Untitled design

Otwórz publikację Potrzebne jest bardziej szczegółowe podejście do kwestii Jednego Zdrowia w nowej globalnej strategii zdrowia UE

Baner vet2

Otwórz publikację Kaskada i jej główny cel w kontekście idei „Jednego Zdrowia”

leki weterynaryjne w aptece

Otwórz publikację Nowy wykaz antybiotyków wyłączonych z użytku weterynaryjnego

ZAŁOŻENIA AHE

Otwórz publikację Pięć podstawowych założeń dla opracowania instrumentu do zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania.

EventVisual2022 622b28a2d03dd3 19813975

Otwórz publikację One Health - zapraszamy na konferencję AnimalhealthEurope 16 czerwca

Światowy Dzień Lekarzy Weterynarii baner

Otwórz publikację Życzenia z okazji Światowego Dnia Lekarzy Weterynarii

leki weterynaryjne w aptece

Proces rejestracji leków w Europie

Otwórz publikację Proces rejestracji leków w Europie