• PL
  • EN

Aktulaności

Prawo o zdrowiu zwierząt – Rozp. 2016/429/UE – dziś , tj. 21.04.2021 weszło w życie.

Rozporządzenie o zdrowiu zwierząt weszło w życie po ponad 5 latach od jego ogłoszenia. Wydaje się, że było dostatecznie dużo czasu by przygotować stosowne przepisy wykonawcze do rozporządzenia. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany i nie wszystko jest gotowe. Można zatem oczekiwać, że pomimo dzisiejszej daty rozpoczęcia obowiązywania rozporządzenia, w kolejnych tygodniach, miesiącach będą pojawiały się akty drugiego stopnia.

Problematyka

Stanowisko POLPROWET wobec wykrycia pierwszego ogniska SARS-CoV-2 u norek hodowlanych w Polsce

Stanowisko przedstawicieli przemysłu weterynaryjnego w sprawie szczepień zwierząt potencjalnie podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
W ponizszym dokumencie odnosimy się do informacji zawiązanych z wykryciem pierwszego ogniska SARS-CoV-2 u norek hodowlanych w Polsce, a zaraportowanym do OIE w 3 lutego 2021.

9 paradoksów dotyczących krytki polityki Zielonego Ładu

Przyjęta przez Komisję Europejską strategia Zielonego Ładu w 2020 r. zakłada wprowadzenie szeregu zmian w rolnictwie europejskim w celu osiągnięcia wymiernych rezultatów do 2030 r.a mających związek z ochroną klimatu.

Filmy informacyjne i infografiki

Jedno zdrowie

Proces dopuszczania do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych w Europie

6 powodów działania UE na rzecz ochrony zdrowia zwierząt

Ważne linki

Wydarzenia

World Spy Day – Światowy Dzień Walki z Bezdomnością Zwierząt.

W dosłownym tłumaczeniu jest to dzień trzebienia zwierząt, czyli ograniczania ich zdolności do niekontrolowanego rozmnażania się.

Luty, miesiącem zdrowia stomatologicznego zwierząt.

Często nawet o tym nie pomyślimy, dopóki nie wydarzy się coś co nas zaniepokoi, że nasze zwierzęta wymagają by sprawdzić stan zdrowia ich jamy ustnej.

Konferencja hyopatologiczna w Krakowie 1-2.06.2021

Racjonalne zarządzanie antybiotykami, sposób na ograniczenie ich zużycia / Rational management of antibiotics, a way to reduce their consumption – pod takim tytułem odbędzie się tegoroczna edycja konferencji hyopatologicznej w Krakowie.

Swój udział zapowiedział Dr. Rens van Dobbenburgh z Holandii, prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii

Szczegóły dotyczące konferencji wkrótce.

ArZa

Konferencja w Kołobrzegu 2018 „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych.”

Wczoraj zakończyła się VI już edycja konferencji poświęconej farmacji weterynaryjnej. Zgromadziła jak zwykle wszystkich zainteresowanych tematyką leków weterynaryjnych, ich stosowaniem, czekajacymi nas zmianami w prawodawstwie dotyczącym produktów leczniczych weterynaryjnych (plw) i pasz leczniczych oraz wynikami badań nad lekowrażliwością. Była także okazją do wymiany myśli oraz przypomnienia tego co już zostało zrobione, aby leczenie zwierząt przy użyciu antybiotyków było bezpieczniejsze a przede wszystkim skuteczniejsze.

Członkowie