Zespoły eksperckie ds.

ustawodawstwo, leki dla zwierząt

Rejestracji i Public Affairs

Zespół monitoruje i analizuje potencjalne zmiany w przepisach oraz wypracowuje stanowiska i opinie Stowarzyszenia, biorąc czynny udział w pracach legislacyjnych, dbając przy tym o interes branży leków weterynaryjnych w Polsce. Główne obszarami zainteresowań i współpracy są m.in. działania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, EMA, a także Głównego Inspektoratu Weterynarii, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

lekooporność, bezpieczeństwo leków, farmaceutyki zwierzęce

Lekooporności (AMR)

Zespół działa na rzecz ochrony skuteczności leków przeciwdrobnoustrojowych. Za cel stawia sobie popularyzację zasad ich odpowiedzialnego stosowania w weterynarii m.in poprzez uczestnictwo w Narodowym Programie Ochrony Antybiotyków i współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za racjonalizację stosowania i zużycia antybiotyków, monitorowanie zjawisk antybiotykooporności oraz nadzór nad zużyciem antybiotyków.

badania leków weterynaryjnych

Badań Rynku

Zespół podejmuje zagadnienia związane z analizą wielkości rynku leków weterynaryjnych oraz dynamiki rozwoju jego segmentów a także zlecanie badań marketingowych, nadzór nad ich prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem oraz sporządzenie wniosków z badań.

marketing leków dla zwierząt, reklama leków weterynaryjnych

Marketingu

Grupa ekspertów ds. marketingu i komunikacji firm członkowskich. Zespół odpowiada za opracowanie Kodeksu Etyki Marketingowej POLPROWET. Celem jest opiniowanie patronatów Stowarzyszenia oraz inicjowanie i konsultowanie działań komunikacyjnych branży weterynaryjnych produktów leczniczych w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt

Członkowie stowarzyszenia