Działalność

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt w Polsce.

Obecnie POLPROWET reprezentuje 16 wiodących firm, obejmując tym samym ponad 85% polskiego rynku leków weterynaryjnych. Stowarzyszenie reprezentuje zarówno innowatorów, jak i producentów generycznych, a także duże, średnie i małe firmy, które co dzień zapewniają lekarzom weterynarii leki, szczepionki i innowacyjne narzędzia do opieki nad milionami zwierząt w Polsce.

Członkowie stowarzyszenia działają tak, by zapewnić zdrowie i dobrostan zwierząt domowych i hodowlanych.

POLPROWET wypracowując stanowiska i opinie, reprezentuje wolę swoich członków w stosunku do władz, instytucji oraz mediów.

Nasze cele statutowe:

    • obrona interesów firm reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez ich członków, opracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia wobec władz, instytucji i środków masowego przekazu oraz reprezentowanie ich interesów wobec tych ciał;

    • nawiązywanie kontaktów i wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania między firmami reprezentowanymi przez członków Stowarzyszenia;

    • przeciwstawianie się praktykom niezgodnym z zasadami działalności rynkowej, a przede wszystkim nieuczciwej konkurencji;

    • ochrona i promocja zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt;

    • prowadzenie edukacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Eksperci z firmy zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu we współpracy z prawnikami z Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński wypracowali  Kodeks Etyki Marketingowej POLPROWET dla sektora weterynarii, który wyznacza normy działań w zakresie promocji i reklamy produktów leczniczych. Więcej w sekcji Etyka. Ponadto zespół ekspertów z grona członków organizacji pracuje także nad projektem badań i analiz polskiego rynku farmacji weterynaryjnej. Celem tego projektu jest zapewnienie członkom stowarzyszenia wymiany wiedzy na temat trendów sprzedaży i zużycia leków w określonych kategoriach.


POLPROWET jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejski przemysł leków dla zwierząt – AnimalhealthEurope (AhE), a także Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współpracujemy także z wieloma instytucjami w różnych platformach i koalicjach związanych z szerszymi tematami dotyczącymi ochrony zdrowia zwierząt. Więcej w sekcji Współpraca.