Kampanie POLPROWET

Stowarzyszenie POLPROWET, będąc aktywnym uczestnikiem w dziedzinie ochrony zdrowia zwierząt i ludzi, angażuje się w kampanie społeczne i informacyjne. POLPROWET przyczynia się do podnoszenia świadomości na temat ważnych zagadnień zdrowotnych, zarówno wśród właścicieli zwierząt, jak i szerszej społeczności.

Kampanie prowadzone przez stowarzyszenie mają na celu nie tylko edukację, ale również promowanie zdrowych i odpowiedzialnych praktyk w zakresie opieki nad zwierzętami. Działania te przekładają się na lepszą jakość życia zarówno zwierząt, jak i ich właścicieli, a także na ogólną poprawę stanu zdrowia publicznego.

BANER ANKIETA POLPROWET

Otwórz publikację Rusza Kampania: Bezpieczne leki - bezpieczne zwierzęta - bezpieczni ludzie

Kopia dla Justyny Polprowet szczepienia podsumowanie mailing (3456×1728 px) (1)

Otwórz publikację Kampania: Nieszczepiony? Nie wierzę! Zaszczep zwierzę!

Podsumowanie1

Kampania "ONE CI UFAJĄ"

Otwórz publikację Kampania "ONE CI UFAJĄ"