Statut Stowarzyszenia

Statut Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET określa cele oraz sposób ich realizacji, rodzaje członkostwa, strukturę organizacyjną  Stowarzyszenia. Poniżej, w pliku PDF, znajduje się tekst jednolity Statutu, ze zmianami przyjętymi na Walnym Zgromadzeniu 6 marca 2017 roku.

 

Cele statutowe Stowarzyszenia (wyciąg ze statutu):

  1. obrona interesów firm reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez ich członków, opracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia wobec władz, instytucji i środków masowego przekazu oraz reprezentowanie ich interesów wobec tych ciał;
  2. nawiązywanie kontaktów i wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania między firmami reprezentowanymi przez członków Stowarzyszenia;
  3. przeciwstawianie się praktykom niezgodnym z zasadami działalności rynkowej, a przede wszystkim nieuczciwej konkurencji;
  4. ochrona i promocja zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt;
  5. prowadzenie edukacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.

 

Stowarzyszenie ma charakter non-profit ponieważ, zgodnie ze statutem nie prowadzi działalności gospodarczej a jakakolwiek nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad jego kosztami może być przeznaczona wyłącznie na opisane powyżej cele Stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia