Banery Polprowet

Pozytywne kroki podjęte przez Szwecję w celu wzmocnienia międzysektorowej współpracy One Health w zakresie odzwierzęcych zagrożeń dla zdrowia

Nota informacyjna prezydencji szwedzkiej na posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wzywająca do silnej i skutecznej współpracy międzysektorowej w zakresie przyszłych wyzwań związanych z „Jednym zdrowiem” jest pozytywnym krokiem w kierunku konkretnego zastosowania tej koncepcji.

Koncepcja One Health, wdrażana w praktyce od początków nauk weterynaryjnych przez sektor zdrowia zwierząt, została przeniesiona na arenę publiczną w wyniku dyskusji na temat rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i dodatkowo podkreślona podczas pandemii Covid-19. Ponieważ One Health wykracza daleko poza AMR, uznając, że zdrowie zwierząt, zdrowie ludzi i nasze środowisko są ze sobą powiązane, zachęcające jest obserwowanie rosnącej woli i możliwości dalszego wzmacniania współpracy międzysektorowej w celu radzenia sobie ze wspólnymi zagrożeniami dla naszego wspólnego zdrowia.

AnimalhealthEurope, organizacja której w Polsce jest stowarzyszenie POLPROWET,  z zadowoleniem przyjmuje ten zdecydowany krok prezydencji szwedzkiej, aby podkreślić potrzebę przygotowania Unii Europejskiej na przyszłe wyzwania związane z One Health.

„Identyfikowanie luk w wiedzy i zacieśnianie współpracy, a także wymiana najlepszych praktyk w zakresie zarządzania transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi ma zasadnicze znaczenie dla globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno ludzi, jak i zwierząt. Wnioski wyciągnięte zarówno z pandemii, jak i wybuchów chorób zwierząt wskazują na potrzebę wzmożonego nadzoru nad chorobami i finansowania środków zapobiegawczych, a także wzmożonej edukacji i szkolenia nowych specjalistów w zakresie zarządzania One Health” – powiedziała sekretarz generalna Roxane Feller AnimalhealthEurope .

Więcej na temat ustaleń Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa z dnia 26–27 czerwca 2023 można przeczytać tutaj.

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja jest członkiem AnimalHealthEurope, realizując wspólne statutowe cele.

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077