leki weterynaryjne w aptece

Nowy wykaz antybiotyków wyłączonych z użytku weterynaryjnego

Komisja Europejska w dniu 19 lipca przyjęła ostateczną treść wykazu antybiotyków i innych leków zarezerwowanych dla ludzi. W skutek nowej regulacji część leków weterynaryjnych przestanie być dostępna. Lista ta powstała w oparciu o Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/1255 określające środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi.

Decyzja komisji ma na celu ograniczanie zjawiska antybiotykoodporności, które powoduje ograniczenie skuteczności działania leków. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2023 r.  Nowe przepisy określają wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych, które nie mogą być stosowane w weterynaryjnych produktach leczniczych ani w paszy leczniczej. Dodatkowo nie będzie możliwości podania takich leków w ramach kaskady. W porównaniu do etapu konsultacji publicznych, Komisja uzupełniła listę o Fidaxomcin oraz usunęła z listy Macrocycles. Ważnym aspektem jest kwestia już dopuszczonych do obrotu środków leczniczych. W myśl rozporządzenia w dniu wejścia jego w życie powinny one utracić ważność.

- Walka z antybiotykoopornością to ważny element strategii #JednoZdrowie, zakładającej racjonalne i odpowiedzialne wykorzystywanie środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu zwierząt i ludzi. Długo zapowiadane rozporządzenie Komisji Europejskiej precyzyjnie określa wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych, które po 9 lutego 2023 roku nie mogą być stosowane w weterynaryjnych produktach leczniczych ani w paszy leczniczej. Nie będzie możliwości podania takich leków w ramach kaskady – tłumaczy Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET

Pełna treść rozporządzenia wraz z listą leków (strona 3) znajduje się na oficjalnej stronie w Dzienniku Urzędowym UE.

Link do rozporządzenia: 2022/1255

Informacja Prezesa URLP: LINK