Aktualności i wydarzenia

Każdego dnia wiele się u nas dzieje! Aktywnie działamy na rzecz rozwiązań prawnych i bronimy interesów firm reprezentowanych przez członków stowarzyszenia. Zajmujemy się edukacją i upowszechnianiem wiedzy dotyczącej zdrowia ludzi i zwierząt. Angażujemy się w działania prospołeczne i proekologiczne. Spotykamy się, wpieramy i uważnie słuchamy po to, by mówić jednym głosem w najistotniejszych dla nas sprawach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami mającymi miejsce zarówno w stowarzyszeniu, jak i w całej branży.

antybiotyki stosowane u zwierząt

Otwórz publikację Parlament Europejski przyjął Akt Delegowany ustanawiający kryteria określenia środków przeciwdrobnoustrojowych

Robert Kaszyński Zarząd Polprowet

Otwórz publikację Robert Kaszyński dołączył do Zarządu Stowarzyszenia POLPROWET

Polprowet dołącza do Rady Przedsiębiorców

Otwórz publikację POLPROWET dołącza do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

lekooporność w weterynarii

Otwórz publikację EPRUMA zawiedziona głosowaniem w Komisji ENVI

rozporządzenie w sprawie obrotu lekami weterynaryjnymi

Otwórz publikację Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Członkowie stowarzyszenia