Projekt bez nazwy (2)

Reprezentacja POLPROWET w Brukseli

POLPROWET jest jednym z członków założycieli i stowarzyszeń krajowych będących członkami europejskiej organizacji non-profit AnimalhealthEurope. W dniach 30-31 maja 2023 w Brukseli odbyły się spotkania, w których POLPROWET reprezentowany był przez Radosława Knapa, sekretarza generalnego.

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu sekretarza naszej organizacji w działania AnimalhealthEurope został on wybrany do Rady Dyrektorów (Board) a także organu wykonawczego, czyli Management Committee, w kótrego skład wchodzą zarówno przedstawiciele firm członkowskich jak i stowarzyszeń krajowych. Po raz pierwszy także Radosław Knap otrzymał nominację na przewodniczącego Committee of National Associations - organu złożónego z przedstawicieli wszystkich zrzeszonych w AnimalhealthEurope organizacji krajowych reprezentujących poszczególne kraje członkowskie.

Już od 2 lat jestem związany zawodowo ze sektorem leczenia i zdrowia zwierząt. Jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do bycia wybranym do Rady Dyrektorów AnimalhealthEurope, jak również dumny z powołania do funkcji Przewodniczącego Komitetu Stowarzyszeń Krajowych. Cieszę się na współpracę z wszystkimi członkami społeczności na rzecz zdrowia zwierząt oraz #OneHealth - powiedział Radosław Knap.

Ponadto Zarząd AnimalhealthEurope i Walne Zgromadzenie powitały dwóch nowych członków Zarządu i mianowały oficerów na kolejną dwuletnią kadencję.

Rob Kelly z MSD Animal Health będzie nadal pełnił funkcję prezesa europejskiego stowarzyszenia przez drugą kadencję, a towarzyszyć mu będzie wiceprezes Claire Fowler z Boehringer-Ingelheim, która również została mianowana na kolejną kadencję.

Drugim wiceprezesem z naszych krajowych stowarzyszeń jest Adam Estrup z ViNordic, reprezentujący Danię, Norwegię, Szwecję, Finlandię i Islandię. Kadrę kierowniczą uzupełnia Juan Pascual z Elanco, który będzie pełnił funkcję skarbnika przez dwuletnią kadencję.

Komentując odświeżony zarząd i oficerów, którzy pomogą kierować stowarzyszeniem, Roxane Feller, sekretarz generalny AnimalhealthEurope, powiedziała:

"Dzięki gorliwemu i oddanemu wsparciu naszych oficerów, AnimalhealthEurope będzie nadal podkreślać znaczenie zdrowych zwierząt domowych i hodowlanych oraz demonstrować niezawodność i wartość naszych rozwiązań dla społeczeństwa. Wspólnie będziemy realizować naszą strategię, pracując nad naszymi priorytetowymi obszarami One Health, innowacjami i zrównoważonym rozwojem, aby zapewnić, że decydenci w Europie wyraźnie rozumieją, dlaczego zdrowie zwierząt ma znaczenie i dlaczego produkty i usługi związane ze zdrowiem zwierząt mają kluczowe znaczenie dla zdrowszej i bardziej zrównoważonej przyszłości".

Spotanie CNA Bruksela 2023-05-30

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.