Projekt bez nazwy (3)

Stowarzyszenie POLPROWET na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej Lekarzy Weterynarii

Przedstawiciele stowarzyszenia POLPROWET, aktywnie uczestniczyli podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej Lekarzy Weterynarii, która odbyła się w dniach 23-25 czerwca 2023 roku w Kołobrzegu. Konferencja zatytułowana "Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii zgodnie z obowiązującymi przepisami: rozporządzeniem (UE) Nr 2019/6 o produktach leczniczych weterynaryjnych oraz rozporządzeniem (UE) Nr 2016/4 o paszach leczniczych” zgromadziła szereg ekspertów i specjalistów w dziedzinie farmacji weterynaryjnej. 

POLPROWET reprezentował Sekretarz Generalny, Radosław Knap. Jako przedstawiciel branży producentów leków weterynaryjnych, z zaangażowaniem uczestniczył w panelu dyskusyjnym, gdzie miał okazję wymienić doświadczenia i spostrzeżenia z takimi autorytetami jak Wiceprezes URPL Agata Andrzejewska, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerk oraz Prezes Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Marek Kubica. 

- Spotkania takie jak VIII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii są niezwykle ważne dla naszej branży - zauważył Radosław Knap, Sekretarz Generalny POLPROWET. To właśnie te konferencje stanowią doskonałą okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i spostrzeżeń pomiędzy specjalistami. Wzbogacają nasze doświadczenie, umożliwiają zrozumienie różnych perspektyw i służą jako platforma do przedstawienia najnowszych trendów i rozwiązań w naszej dziedzinie – podkreśla Knap.  

Ważnym punktem konferencji były prelekcje i dyskusje, w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych firm członkowskich stowarzyszenia. Ważnymi tematami były między innymi: sprzedaż i stosowanie Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt, zastosowanie tzw. kaskady u zwierząt oraz stosowanie przepisów dotyczących pasz leczniczych. Istotnym elementem dyskusji były też wykłady dotyczące oporności bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz nowoczesnych propozycji rozwiązań wraz z przykładami, mających na celu obniżenie zużycia antybiotyków u zwierząt. 

Stowarzyszenie reprezentowały również ekspertki z Zespołu ds. Rejestracji POLPROWET: Karolina Figiel z firmy MediVet, Sylwia Rytych z Virbac, Marta Ulikowska-Stadnik z CEVA oraz Adriana Kalinowska z Zoetis. Ich wiedza i doświadczenie były nieocenione w prowadzeniu merytorycznych dyskusji. 

Radosław Knap z satysfakcją odnotował fakt, że Główny Inspektorat Weterynarii uwzględnił apel branży z lipca 2022 dotyczący możliwości importu docelowego immunologicznych produktów leczniczych. Dzięki inicjatywie stowarzyszenia, ta praktyka stanie się możliwa również w Polsce. 

Podczas końcowej prezentacji, Sekretarz Generalny POLPROWET, Radosław Knap podsumował działalność Stowarzyszenia i wskazał kluczowe obszary priorytetowe na najbliższy okres. Zgodnie z jego słowami, warto skupić się na wdrażaniu nowego prawa, edukacji lekarzy weterynaryjnych i rynku, promowaniu profilaktyki, gwarantowaniu bezpieczeństwa żywności, walce z antybiotykoopornością oraz wzmocnieniu roli weterynarii w społeczeństwie. 

- W imieniu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych, chciałbym wyrazić wdzięczność za zaproszenie na konferencje, To wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga ekspertów z branży i daje nam możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i innowacjami. Serdecznie dziękuję organizatorom za ich ciężką pracę, zaangażowanie i profesjonalizm, którymi sprawili, że ta konferencja odbyła się po raz kolejny i cieszę się, że mogliśmy tym roku współpracować. Mam nadzieję, że nasze wspólne działania przyniosą efekty w postaci uruchomienia prac legislacyjnych nad ustawą okołorozporzadzeniową o weterynaryjnych produktach leczniczych dotyczącą Rozporządzenia UE 2019/6 i w przyszłym roku będziemy mogli omawiać już kwestie w oparciu o znowelizowane prawo krajowe – podsumował Radosław Knap, Sekretarz Generalny POLPROWET. 

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.