Aktualności i wydarzenia

Każdego dnia wiele się u nas dzieje! Aktywnie działamy na rzecz rozwiązań prawnych i bronimy interesów firm reprezentowanych przez członków stowarzyszenia. Zajmujemy się edukacją i upowszechnianiem wiedzy dotyczącej zdrowia ludzi i zwierząt. Angażujemy się w działania prospołeczne i proekologiczne. Spotykamy się, wpieramy i uważnie słuchamy po to, by mówić jednym głosem w najistotniejszych dla nas sprawach. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi wydarzeniami mającymi miejsce zarówno w stowarzyszeniu, jak i w całej branży.

sekretarz stowarzyszenie polprowet

Otwórz publikację Radosław Knap nowym sekretarzem generalnym stowarzyszenia POLPROWET

prawodawstwo dla zwierząt

Otwórz publikację Prawo o zdrowiu zwierząt – Rozp. 2016/429/UE – dziś , tj. 21.04.2021 weszło w życie.

vaccination-5884514

Otwórz publikację Szczepienia zwierząt powinny być dla UE priorytetem po zakończeniu pandemii

Członkowie stowarzyszenia