380107831 7267993119901081 1088432906562789657 n

Regulacje UE w dziedzinie leków weterynaryjnych: Polska zobowiązana do wprowadzenia zmian w zakresie raportowania zużycia antybiotyków

Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia (UE) 2019/6 jest obowiązek gromadzenia i raportowania danych na temat sprzedaży i stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Takie dane będą zbierane dla różnych gatunków i kategorii zwierząt. Dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność dane za 2023 r. należy przekazać do 30 września 2024 r. Z kolei w przypadku zwierząt domowych, takich jak psy czy koty, dane za 2029 r. należy przekazać do 30 czerwca 2030 r.

Eksperci w dziedzinie farmacji weterynaryjnej podkreślają znaczenie nowego rozporządzenia.

- Zmiany wprowadzone przez UE są kluczowe w walce z antybiotykoodpornością. Gromadzenie i analiza informacji dotyczących użycia antybiotyków w leczeniu zwierząt jak i ludzi są niezbędne, aby zrozumieć zjawisko lekooporności i skutecznie z nim walczyć – podkreśla Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET – Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych.

- Dotychczas kraje unijne, w tym Polska zbierają informacje o sprzedaży przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych, jednak już w tym roku powinny gromadzić statystyki dotyczące faktycznego użycia w leczeniu zwierząt z podziałem na gatunki i kategorie. Wszystko to jest spójne z ideą #Jednozdrowie, która wprost mówi o tym, że zdrowie ludzi jest zależne od zdrowia zwierząt i w interesie medycyny i weterynarii jest to, aby i utrzymać możliwość leczenia dotychczas wynalezionymi produktami jak najdłużej – podsumowuje Radosław Knap.


Do tej pory do Głównego Inspektora Weterynaryjnego raportowana była ilość sprzedanych antybiotyków, a nie ich faktyczne zużycie. Zmiana pozwoli nie tylko urealnić ilość zużywanych leków przeciwdrobnoustrojowych, ale także zobaczyć, jak wygląda ono w całej EU w poszczególnych branżach hodowli zwierząt, a od roku 2030 także u zwierząt domowych.


- Jak dotąd, w Polsce nie określono jeszcze konkretnej procedury gromadzenia tych danych, a unijny obowiązek zaraportowania użycia za rok 2023 dla takich gatunków jak bydło , świnie, kurczęta , indyki będzie obowiązywał już za rok bo 30 września 2024 r. - komentuje Marek Mastalerek, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Od jakiegoś czasu w rządzie trwały prace nad elektroniczną książką leczenia zwierząt i systemem raportowania użycia antybiotyków, ale zostały przesunięte, dlatego czekamy na informacje w jaki sposób procedura ta będzie wyglądać w naszym kraju, ponieważ państwa członkowskie będą musiały stworzyć odpowiednie systemy i na podstawie danych do nich wprowadzanych, opracowywać roczne raporty dla Europejskiej Agencji Leków (EMA).


Do wprowadzenia nowego obowiązku raportowania pozostał niecały rok. Zmiany te obejmą nie tylko producentów, ale także dystrybutorów i hodowców. Efektywna walka z antybiotykoodpornością zależy od skoordynowanych działań i ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.

Załączniki