Warsztaty Grup Roboczych Europejskiej Federacji WPSA oraz XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarski

POLPROWET o trendach podczas III Kongresu Kobiet w Weterynarii

O trendach w zmianach prawnych i organizacyjnych w sektorze weterynaryjnym na III Kongresie Kobiet w Weterynarii, mówili Radosław Knap – sekretarz generalny POLPROWET oraz Aleksandra Bieniek z kancelarii Moyers.  

Trzecia edycja Kongresu cieszyła się niezwykle dużą popularnością. POLPROWET objął wydarzenie patronatem, a Radosław Knap oraz Aleksandra Bieniek, podzielili się ze słuchaczkami i słuchaczami ważnymi danymi z zakresu zmian prawnych oraz trendów w obszarze farmacji weterynaryjnej. 

Audytorium z wypowiedzi prelegentów mogło usłyszeć między innymi, o obowiązku gromadzenia danych o wielkości sprzedaży i stosowania weterynaryjnych leków przeciwdrobnoustrojowych.  

Rozporządzenie (UE) 2019/6 dotyczące leków weterynaryjnych wprowadziło szereg zmian na rynku farmacji weterynaryjnej. Mimo, że te przepisy obowiązują od 28 stycznia 2022 r., to obowiązek dostosowania się do niektórych z nich przypada na późniejszą datę. Tak też jest w przypadku wymogów dotyczących raportowania danych o wielkości sprzedaży i stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Jeśli chodzi o dane dotyczące stosowania ww. produktów, to polskie przepisy nakładają nowe obowiązki na lekarzy weterynarii. Chodzi m.in. o uzupełnianie danych w elektronicznej książce leczenia. Co ciekawe, nowe obowiązki wchodzą w życie z początkiem nowego roku (1 stycznia 2024 r.). Na ten moment nie jest jednak jasne, czy do tego czasu zostaną zakończone prace nad systemami informatycznymi – dodaje Aleksandra Bieniek.  

Co ważne, podczas kongresu zaprezentowano najnowsze dane dotyczące luki płacowej w branży, które opracowała firma doradcza WTW na zlecenie POLPROWET. Jak wskazują dane, skorygowana luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami pracującymi w branży Animal Health wynosi 4,98% i mieści się w nowoprzyjętych unijnych regulacjach. 

Po raz pierwszy możemy stwierdzić, że w firmach będących producentami i dystrybutorami weterynaryjnych produktów leczniczych większość bo 62% pracowników stanowią kobiety. Tym samym kobiety w ostatnich latach dominują kierunki weterynaryjne na uczelniach w Polsce ale także częściej niż mężczyźni pracują w firmach farmaceutycznych sektora w funkcjach związanych z rejestracją produktów, dostępem do rynku, opracowaniach produktów  badaniach klinicznych oraz w funkcjach sprzedażowych i marketingu. Dlatego POLPROWET jako stowarzyszenie sektora przemysłu weterynaryjnego jest obecny jako patron Kongresu Kobiet Weterynarii od pierwszej jego edycji – powiedział Radosław Knap. 

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.