Warsztaty Grup Roboczych Europejskiej Federacji WPSA oraz XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarski

Warsztaty Federacji WPSA oraz XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie

Stowarzyszenie POLPROWET objęło patronem dwa kluczowe wydarzenia w dziedzinie drobiarstwa - Połączone Warsztaty Grup Roboczych Europejskiej Federacji WPSA oraz XXXIII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (World's Poultry Science Association), które odbędą się w Hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu w dniach 18-22 września 2023 roku.
 
Głównym celem XXXIII edycji konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między naukowcami z uczelni weterynaryjnych, praktykami weterynarii, hodowli i przetwórstwa drobiarskiego. Warsztaty natomiast będą poruszały Zagadnienia dotyczące inkubacji i rozrodczości oraz fizjologii.
 
Podczas obu wydarzeń, oprócz wyników aktualnych badań, odbędzie się dyskusja mająca na celu popularyzowanie istotne odkrycia w naukach weterynaryjnych w obszarze drobiarstwa w gronie naukowców z uczelni weterynaryjnych, praktyków weterynarii i przedstawicieli przemysłu hodowlanego. Zarówno Warsztaty jak i Sympozjum obejmą w szczególności tematykę hodowlaną, chów ptaków użytkowych, w tym rozród, fizjologię, inkubację. Zajmiemy się także problematyką żywienia, oceną bezpieczeństwem żywności pochodzenia drobiowego oraz profilaktyką w produkcji drobiarskiej.
 
Organizatorzy spodziewają się udziału około 70 delegatów z zagranicy i 160 z Polski, w tym wielu praktykujących lekarzy weterynarii.
 
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
 

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą m.in.

•         prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – przewodnicząca

•         prof. dr hab. Artur Kowalczyk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – z-ca przewodniczącej

•         dr Ampai Nangsuay – MSD Animal Health, Tajlandia – przewodnicząca 6 WG EF WPSA

•         PD Dr. agr. Barbara Tzschentke – Institute for Agricultural and Urban Ecological Projects (IASP) at Humboldt-Universität zu Berlin –przewodnicząca 12 WG EF WPSA

•         dr hab. Marcin Lis, prof. uczelni – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – sekretarz Zarządu PB WPSA

•         dr Joanna Rosenberger – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - członek Komitetu

 
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem i szczegółami na stronie: www.sympozjum-drobiarskie.pl
Rejestracja na wydarzenie dostępna na stronie