Dzień Weterynarii

Dzień Weterynarii w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – zapraszamy już 6 lutego

Dzień Weterynarii w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – zapraszamy już 6 lutego

Tegoroczny „Dzień Weterynarii w URPL, WMiPB” będzie stał pod znakiem praktycznych wskazówek dotyczących stosowania Rozporządzenia (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.

Rejestracja dostępna TUTAJ

W tym dniu w godzinach od 9 do 16 zaplanowano serię webinarów z udziałem przedstawicieli Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET.

Eksperci z instytucji zaangażowanych w regulacje obrotem leków weterynaryjnych oraz organizacje branżowe będą wspólnie rozmawiały o zmianach jakie wprowadziło z dniem 28 stycznia 2022 roku Rozporządzenie 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Wydarzenie jest otwarte dla lekarzy weterynarii, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych, pracowników hurtowni działających na rynku weterynaryjnym oraz wszystkich zainteresowanych przepisami prawa dotyczącymi leków dla zwierząt.

Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych     
    
Sesja I – Stosowanie produktów leczniczych u zwierząt
·        Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych zgodnie z warunkami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
·        Rejestr Produktów Leczniczych oraz Unijna baza danych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych jako źródło informacji o dopuszczonych do obrotu weterynaryjnych produktach leczniczych
·        Stosowanie przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych u zwierząt          
·        Wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi
·        Stosowanie immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych
·        Stosowanie produktów leczniczych u zwierząt w sposób nieuwzględniony
w warunkach pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, czyli tzw. Kaskada
·        Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych poprzez zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Sesja II – Wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż weterynaryjnych produktów leczniczych 
·        Nadzór nad wytwarzaniem i dystrybucją substancji czynnych stosowanych
do wytwarzania weterynaryjnych produktów leczniczych
·        Regulacje dotyczące dystrybucji hurtowej i sprzedaży na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6
·        Handel równoległy weterynaryjnych produktów leczniczych
·        Cyfryzacja procesów w branży weterynaryjnej – fikcja czy niedaleka przyszłość?

Sesja III – Spojrzenie z perspektywy na zachodzące zmiany na polskim i europejskim weterynaryjnym rynku farmaceutycznym 
·        Jak organy administracji publicznej współpracują w procesie legislacyjnym – historia jednej ustawy
·        Stanowisko lekarzy weterynarii wolnej praktyki na zachodzące zmiany na polskim i europejskim weterynaryjnym rynku farmaceutycznym
·        Codzienne wyzwania w stosowaniu Rozporządzenia 2019/6 z perspektywy producentów i dystrybutorów weterynaryjnych produktów leczniczych
Sesja IV – Kwestie rejestracyjne dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych – sesja warsztatowa
·        Jak tworzyć i czytać druki informacyjne dla weterynaryjnych produktów leczniczych? (wykład + warsztaty)