2353564

Pytania i odpowiedzi dotyczące stosowania kaskady

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET, wspólnie dzielą się wiedzą na temat obowiązującej od końca stycznia 2022 roku zmodyfikowanej kaskady dotyczącej stosowania leków weterynaryjnych.

Warto przypomnieć, że odpowiedzialność za stosowanie leku w ramach kaskady spoczywa na lekarzu weterynarii. Dlatego kluczowe organizacje związane z branżą weterynaryjną zaangażowały się w proces propagowania wiedzy na temat nowych przepisów. Szereg pytań o praktyczne zastosowanie kaskady, zaowocowało kolejnym już dokumentem sygnowanym przez wszystkie trzy organizacje. Celem opracowania jest rozwianie wątpliwości co do sposobu stosowania nowych przepisów, dlatego materiał powstał we współpracy z lekarzami weterynarii i prawnikami z kancelarii MOYERS.

W materiałach znajdują się pytania, budzące najwięcej wątpliwości wśród lekarzy weterynarii odnośnie obecnie obowiązującej kaskady a także m.in. zakupu leków m.in. za granicą. Właśnie na te pytania przygotowaliśmy odpowiedzi wraz z naszymi partnerami merytorycznymi  - mówi Radosław Knap ze Stowarzyszenia POLPROWET - Warto zwrócić uwagę, że odpowiedzi na pytania bazują na aktualnych przepisach prawa. Część regulacji dotyczących stosowania unijnych przepisów w Polsce może wkrótce ulec zmianie wraz z wejściem tzw. ustawy okołorozporządzeniowej dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych, a co za tym idzie zmian w prawie farmaceutycznym.

Przykładowo, aby odpowiedzieć pytanie "czy właściciel zwierzęcia, u którego będą stosowane leki z kaskady musi wypełnić jakieś dokumenty?"  należy stwierdzić, że procedury Rozporządzenia 2019/6 nie przewidują obowiązku uzyskiwania od właścicieli dodatkowej zgody ani innej dokumentacji zwierząt związanej z zastosowaniem kaskady. Jednak, te same przepisy wskazują, że państwa członkowskie mogą określić dodatkowe wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji. - dodaje Katarzyna Zamkowska z kancelarii MOYERS.

Zachęcamy do dzielenia się wiedzą oraz do budowania odpowiedzialnej postawy całego środowiska zawodowego.

Dla ułatwienia zamieszczamy oba dokumenty w PDF do pobrania poniżej.

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077