Untitled design (3)

Spotkanie strategiczne branży

W dniach 17 i 18 listopada odbyły się spotkania przedstawicieli firm członkowskich POLPROWET w Łodzi. W warsztatach strategicznych wzięło udział 19 reprezentując firmy członkowskie. Celem warsztatu była wymiana doświadczeń, zacieśnienie współpracy, a przede wszystkim dyskusja na temat przyszłości stowarzyszenia.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu POLPROWET Robert Kaszyński, który podsumował dotychczasowe zmiany zachodzące w Stowarzyszeniu. Podkreślił zwiększenie aktywności na polu legislacyjnym, a także wizerunkowym oraz coraz lepsze relacje organizacji z interesariuszami rządowymi i pozarządowymi. Zachęcił do zaangażowania w działalność organizacji i aktywnego udziału w warsztatach. Podkreślił, że ostatnie tego typu spotkanie odbyło się w roku 2017 więc jest to dobry moment, aby myśleć o dalszym rozwoju i strategii organizacji na kolejne lata 2023-2028.

W pierwszej kolejności podsumowano wyniki ankiety jaką wypełniali wcześniej przedstawiciele firm sektora farmacji weterynaryjnej. Należy zwrócić uwagę, że członkowie zauważają pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w rozwoju organizacji co miało swoje odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonej niedawno ankiety. Jak wykazało badanie, do najważniejszych powodów, dlaczego warto dołączyć do stowarzyszenia należą:

  • możliwość reprezentowania interesów branży i wpływ na legislatora
  • edukacja i dostęp do informacji i wiedzy
  • współpraca i integracja środowiska.

Dyskusja i praca w grupach wskazała na możliwe strategiczne zmiany kierunku rozwoju POLPROWET, które obejmą zwiększenie zakresu reprezentatywności produktów weterynaryjnych o szersze spektrum rynku. W konsekwencji oznacza to możliwość zaproszenia do grona POLPORWET także firm zajmujących się m.in. diagnostyką weterynaryjną czy też dystrybucją hurtową. Wskazano, że dotychczasowa działalność w obszarze legislacyjnym, wizerunkowym, edukacyjnym może być rozszerzona o szkolenia i raporty oraz badania rynkowe. Będzie to wymagało dedykowania zasobów wewnętrznych na działania samego biura stowarzyszenia, ale także umożliwi zaangażowanie kolejnych ekspertów do grup roboczych. Podczas spotkań omawiano też bardziej szczegółowo możliwości rozwoju projektów raportów dotyczących monitorowania sprzedaży na rynku weterynaryjnym w Polsce a także analiz wynagrodzeń, z udziałem firm zewnętrznych.