Baner vet2

Organizacje weterynaryjne angażują się w propagowanie zasad nowej kaskady

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET, wspólnie dzielą się wiedzą na temat obowiązującej od lutego 2022 roku zmodyfikowanej KASKADY dotyczącej stosowania leków weterynaryjnych.

Warto przypomnieć, że odpowiedzialność za stosowanie leku w ramach kaskady spoczywa na lekarzu weterynarii. Dlatego kluczowe organizacje związane z branżą weterynaryjną zaangażowały się w proces propagowania wiedzy na temat nowych przepisów. Szereg pytań o praktyczne zastosowanie kaskady, zaowocowało poniższym dokumentem sygnowanym przez wszystkie trzy organizacje. Celem opracowania jest rozwianie wątpliwości co do sposobu stosowania nowych przepisów, dlatego materiał powstał we współpracy z lekarzami weterynarii i prawnikami z kancelarii MOYERS.

„Planujemy kontynuację współpracy aby przygotowywać kolejne tego typu praktyczne materiały w zakresie praktyki stosowania nowego prawa weterynaryjnego, które weszło w życie w lutym 2022 w formie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6” – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET. Obecnie wiele kwestii w zakresie wprowadzania do obrotu, wytwarzania, przywozu, wywozu, dostarczania, dystrybucji, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych wymaga nowego podejścia. Stąd konieczna jest znajomość nowych przepisów w celu lepszego wykorzystania możliwości płynących z europejskich standardów prawnych, a jednocześnie aby ograniczyć ewentualne ryzyka, gdzie odpowiedzialność ponoszą lekarze weterynarii.

Zapraszamy do pobrania materiału w PDF poniżej

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077