pill-1884777 1920

Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków u zwierząt przyczynia się spadku ich użycia w Europie

Według najnowszych danych, zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, spada z roku na rok. Na przestrzeni niemal 10 lat europejscy hodowcy, ograniczyli zużycie leków bakteriobójczych o 43%, a globalnie odnotowano spadek ich zużycia o 1/3. Dane przytaczane przez Animal Health Europe, mają szczególne znaczenie kontekście trwającego do 24 listopada Światowym Tygodniu Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony przez WHO.

Ograniczenie stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt ma ogromne znaczenie także w przypadku zdrowia ludzi. Okazuje się, że około 80% leków bakteriobójczych współdzielimy w przypadku leczenia chorób ze zwierzętami. Fakt ten powoduje, że gospodarowanie lekami musi odbywać się pod ścisłą kontrolą. Ich nadużywanie może prowadzić do antybiotykoodporności, co w konsekwencji może prowadzić do ograniczenia możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.

Lekarze weterynarii oraz europejscy hodowcy wdrażają nowe metody i środki w zakresie prewencji zachorowań (programy szczepień, technologie diagnostyczne oraz bioasekuracji), które pozwalają na systematyczne zmniejszanie zużycia antybiotyków w leczeniu zwierząt. Pod koniec 2015 roku doszło do historycznego przełomu dotyczącego ich zużycia w stosowaniu przez ludzi i wśród zwierząt. Okazało, się, że średnie zużycie leków bakteriobójczych u ludzi jest wyższe niż w zużycie tych środków służących ochronie zdrowia zwierząt. Tendencja ta utrzymuje się do dziś, jednak ważna jest współpraca i praktyczne wdrożenie idei JednoZdrowie mówiącej o wspólnej odpowiedzialności za zdrowie ludzi i zwierząt.

grafika

- Antybiotykooporność to wyzwanie związane z ideą JednoZdrowie. Rozwiązanie problemu rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga aktywności w obszarze ochrony zdrowia zarówno ludzi jak i zwierząt. Naszym wspólnym celem powinna być budowanie świadomości i wskazywanie najlepszych praktyk mających na celu odpowiedzialne  stosowanie tych środków w celu dalszej redukcji ich użycia. Musimy pamiętać, że nie wszystkim chorobom można zapobiec, a antybiotyki pozostają jedynym sposobem leczenia chorób bakteryjnych zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Dlatego tak istotne jest postępowanie w myśl doktryny „Tak mało jak to możliwe, tak wiele jak jest to konieczne". Oprócz działań ze strony środowisk medycznych i weterynaryjnych niezwykle ważna jest także edukacja społeczeństwa w tym zakresie .  – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.  

Więcej na temat trendów w użyciu można znaleźć na stronie AnimalhealthEurope (w j. angielskim)

LINK https://animalhealtheurope.eu/resources/trend-reports/trends-in-animal-antibiotic-use/

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.