Jublileusz 20-lecia URPL (1)

List gratulacyjny z okazji jubileuszu 20-Lecia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET” złożyło gratulacje i wyrazy uznania za wkład na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności skutecznych leków weterynaryjnych na polskim rynku z okazji 20-lecia działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych.

W imieniu stowarzyszenia POLPROWET list gratulacyjny dla kierownictwa i pracowników Urzędu, na ręce Wiceprezes ds Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Agaty Andrzejewskiej złożył Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET oraz szefowa Zespołu Eksperckiego ds Rejestracji Marta Ulikowska-Stadnik.  

- Owocna współpraca dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie zwierząt, a w konsekwencji także ludzi, to znak rozpoznawczy komunikacji pomiędzy przedstawicielami Urzędu a branżą. Osiąganie wspólnego celu ułatwia wysoka transparentność i partnerstwo w bilateralnych rozmowach o przyszłości rynku leków weterynaryjnych. Niezwykłą pomocą jest także wyskoki poziom kompetencji Urzędników, co pozwala na merytoryczną i efektywną współpracę – podkreśla Robert Kaszyński, prezes POLPROWET 

Pełna treść przekazanego listu gratulacyjnego znajduje się w załącznikach.

20221004 124223

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.