anxieties-342461 1920

5 sposobów na to, jak kupować i sprzedawać legalnie leki weterynaryjne przez Internet

Od stycznia tego roku rozporządzenie UE 2019/6, umożliwia sprzedaż leków weterynaryjnych przez Internet. Jednak w obrocie Internetowym mogą być dostępne tylko te bez recepty a lista podmiotów, które mogą sprzedawać leki OTC online, znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego. Poniżej znajduje się 5 podstawowych zasad dotyczących obrotu lekami dla zwierząt przez Internet.

 1. Na jakiej podstawie można wprowadzać leki OTC do obrotu?

  Zgodnie z Rozporządzeniem 2019/6 Komisji Europejskiej, osoby uprawnione do dostarczania weterynaryjnych produktów leczniczych mogą je sprzedawać na odległość (sprzedaż online), ale dotyczy to tylko leków o kategorii dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.
  Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, poza zakładami leczniczymi dla zwierząt przedsiębiorcy mogą prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza po zgłoszeniu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii na 7 dni przed rozpoczęciem działalności — dotyczy to także sprzedaży online.

 2. Jak można sprawdzić, czy dany sklep online z lekami weterynaryjnymi działa legalnie?
  grafika
  Można to łatwo sprawdzić na dwa sposoby. Po pierwsze, wszystkie podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną online weterynaryjnych produktów leczniczych OTC, mają obowiązek stosować na swoich stronach internetowych wspólne logo, którego wzór jest jednolity dla całej UE.

  Drugim sposobem jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca jest wpisany do Wykazu podmiotów prowadzących internetową sprzedaż detaliczną OTC. Wykaz prowadzi Główny Inspektor Weterynarii. Do wykazu można się też dostać, klikając na wspólne logo zamieszczone na stronie internetowej przedsiębiorcy prowadzącego internetową sprzedaż detaliczną OTC.

 3. Czy pod pewnymi warunkami można sprzedawać przez Internet weterynaryjne produkty lecznicze dostępne wyłącznie na receptę?

  Rozporządzenie 2019/6 pozostawia państwom członkowskim Unii Europejskiej możliwość warunkowego wprowadzenia takiego rozwiązania. W Polsce obecnie nie ma przepisów, które by to umożliwiały. Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli organów regulacyjnych zaangażowanych w prace nad nową ustawą dotyczącą weterynaryjnych produktów leczniczych nie wynika, żeby polski ustawodawca planował takie rozwiązanie w najbliższym czasie. Każdy podmiot, który oferuje na polskim rynku weterynaryjne leki na receptę przez Internet, robi to z naruszeniem prawa i naraża się na sankcje. Warto to uświadamiać także hodowcom i właścicielom zwierząt.

 4. Dlaczego warto sprawdzać pochodzenie leków, które kupuję przez Internet?

  Leki weterynaryjne dostępne w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz oferowane przez podmioty zgłoszone do wojewódzkiego lekarza weterynarii podlegają reżimowi regulacyjnemu określonemu w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne i aktach wykonawczych. Dzięki zapewnieniu szeregu wymagań co do warunków przechowywania, transportu i dystrybucji, których spełnienie jest kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną, ich odbiorcy mogą być pewni, że weterynaryjny produkt leczniczy pochodzący od oficjalnego i zweryfikowanego dostawcy jest autentyczny i bezpieczny dla zwierząt. Leki oferowane poza oficjalnymi kanałami dystrybucji nie dają takiej gwarancji bezpieczeństwa. Przykładowo, w odniesieniu do takich produktów nie da się stwierdzić źródła ich pochodzenia i autentyczności, terminu ważności, czy też warunków, w jakich były przechowywane i transportowane. Te wszystkie czynniki wpływają na bezpieczeństwo stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego, a w konsekwencji na życie i zdrowie zwierząt, które je przyjmują.

 5. Podejrzewam, że znaleziona przeze mnie oferta sprzedaży leków weterynaryjnych jest niezgodna z prawem. Gdzie mogę to zgłosić?

  Przykładów takich działań może być wiele. Wątpliwości może wzbudzać m.in.:

 • kierowanie do publicznej wiadomości reklamy weterynaryjnych leków dostępnych na receptę,
 • oferowanie weterynaryjnych leków dostępnych na receptę w drodze wysyłkowej sprzedaży online,
 • prowadzenie wysyłkowej sprzedaży weterynaryjnych leków OTC przez podmiot niewpisany do rejestru prowadzonego przez GLW,
 • oferowanie leków przeterminowanych.

Działania podejmowane przez osoby odpowiedzialne za takie oferty mogą naruszać przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w tym przepisy karne. Pierwszym źródłem kontaktu w takich sprawach powinien być Główny Lekarz Weterynarii jako organ sprawujący nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy.

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.