grupy robocze Polprowet, zespół do spraw

System SORGA dostępny dla członków POLPROWET

POLPROWET uruchomił system obsługi organizacji SORGA, do którego mogą logować się członkowie oraz pracownicy firm członkowskich w tym członkowie zwyczajni, członkowie zarządu, zespołów strategicznych: rejestracji, marketingu, rady etyki i inne osoby.

System SORGA umożliwia między innymi:

  • zarządzanie bazą członków i pracowników firm członkowskich, co przekłada się na poprawę komunikacji oraz pozwala monitorować płatności składek;
  • dostęp do uporządkowanego repozytorium dokumentów przydatnych dla działalności członków w szczególności do wybranych materiałów z AnimalhealthEurope, pisma POLPROWET do instytucji publicznych, kodeksu etyki, raportów legislacyjnych itp.)
  • otrzymywanie automatycznych powiadomień o zamieszonych dokumentach,
  • przyznanie kategorii dostępu do dokumentów dla różnych osób
  • rejestrację na wydarzenia organizowane przez POLPROWET;
  • udziału w ankietach i głosowaniach zdalnych(np. podczas Walnego Zgromadzenia czy spotkań Zarządu, Rady Etyki, Zespołów Eksperckich).

Jednym z pierwszych dokumentów zamieszczonych w systemie jest Raport z monitoringu legislacyjnego za maj 2022 opracowany specjalnie dla POLPROWET.

 

 

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.