BANER WSPÓŁPRACA PZPPF POLPROWET

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy POLPROWET a PZPPF

POLPROWET zawarł strategiczne porozumienie z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, w ramach którego obie organizacje zamierzają działać na rzecz wsparcia w zakresie poprawienia bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 17 wiodących krajowych producentów leków. PZPPF jest członkiem organizacji zrzeszającej największe firmy produkujące leki generyczne i biotechnologiczne w Europie – Medicines For Europe, a także Konfederacji Lewiatan oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Natomiast POLPROWET to stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli 16 działających w Polsce firm sektora leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt, które co dzień zapewniają leki, szczepionki i innowacyjne narzędzia do opieki nad milionami zwierząt. Obie organizacje w swoich celach wysoko stawiają zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego – zarówno ludziom, jak i zwierzętom.

W wyniku porozumienia obie organizacje będą łączyły siły w dążeniu do propagowania bezpieczeństwa lekowego Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności poprzez wzmacnianie produkcji leków oraz substancji czynnych i pomocniczych na terytorium Polski. Ponadto obie stowarzyszenia będą aktywnie wspierały przekazywanie rzetelnych informacji na rzecz systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem zarówno zdrowia ludzi jak i zwierząt poprzez wspólne działania edukacyjne i akcje informacje skierowane zarówno do szerokiej publiczności jak i decydentów.

Z ramienia PZPPF porozumienie podpisane zostało przez Krzysztofa Kopcia, prezesa PZPPF oraz Grzegorza Rychwalskiego, wiceprezesa PZPPF. POLPROWET reprezentowany był przez Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego, przewodniczącego zarządu POLPROWET.

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.