sprzedaż leków dla zwierząt

Stanowisko POLPROWET w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

Stowarzyszenie POLPROWET zostało zaproszone przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych (numer z wykazu: MZ 1262). Stowarzyszenie nie zgłosiło uwag do samej nowelizacji rozporządzenia w sprawie reklamy leków, jednocześnie jednak POLPROWET dostrzega potrzebę docelowego zagospodarowania kwestii reklamy weterynaryjnych produktów leczniczych w ramach ustawy „okołowdrożeniowej” dot. unijnego rozporządzenia 2019/06 i przewidzianych do niej aktów wykonawczych

Jak wskazano w piśmie do GIF, istota projektowanej nowelizacji rozporządzenia dotyczy ostrzeżeń wykorzystywanych w reklamie produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Bez zmian pozostaje natomiast przepis rozporządzenia w sprawie reklamy produktów leczniczych kluczowy z punktu widzenia członków POLPROWET, tj. § 10 dotyczący ostrzeżeń stosowanych w reklamie produktu leczniczego weterynaryjnego kierowanej do publicznej wiadomości.

Niezależnie od powyższego, POLPROWET sygnalizuje potrzebę docelowego wyłączenia kwestii reklamy weterynaryjnych produktów leczniczych z ustawy Prawo farmaceutyczne i jej kompleksowego uregulowania w ramach nowej ustawy o weterynaryjnych produktach leczniczych.

Procedowanie tego aktu prawnego jest planowane przez rząd w związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 4, str. 43 z późn. zm.). Przeniesienie przepisów o reklamie weterynaryjnych produktów leczniczych do nowej ustawy i aktów wykonawczych dedykowanych tej kategorii produktów będzie w tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem służącym zapewnieniu spójności legislacyjnej.

 

Więcej informacji

1. Link do RCL z projektem rozporządzenia https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358550/katalog/12868802#12868802

POLPROWET reprezentuje 16 wiodących producentów i generalnych dystrybutorów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 85% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii środki do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077