creators for peace stand with ukraine facebook post 1584 396 px

Dystrybucja weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Jak wynika z komunikatu przekazanego przez Główny Inspektorat Weterynarii, w wyniku apelów środowiska lekarzy weterynarii oraz stowarzyszenia POLPROWET, Inspekcja Weterynaryjna wskazała dwa kanały komunikacji, ułatwiające koordynacje zgłoszeń dotyczącą chęci przekazywania pomocy w zakresie dostępu do weterynaryjnych produktów leczniczych w ramach pomocy humanitarnej do objętej wojną Ukrainy.

Aby usprawnić i skoordynować zbieranie zgłoszeń pomocy humanitarnej, utworzone zostały dwa kanały komunikacji:

  1. Przeznaczony dla darczyńców krajowych

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę www.pomagamukrainie.gov.pl (i dostępny na niej formularz zgłoszeniowy)

  1. Przeznaczony dla darczyńców zagranicznych, którzy chęć pomocy mogą zgłaszać poprzez adres mailowy InternationalAidUA@msz.gov.pl .

Skrzynka ta służyć ma zbieraniu informacji o wszelkich planowanych transportach humanitarnych, zgłaszanych przez placówki dyplomatyczne akredytowane w Polsce i inne podmioty zagraniczne.

Ujednolicenie i skoordynowanie procesu dostarczenia do Polski, przechowywania i przekazywania pomocy humanitarnej stronie ukraińskiej ma zapewnić płynność dostaw i przepustowość na polsko-ukraińskich przejściach granicznych.

Ponadto Ministerstwo Wsi i Rozwoju Rolnictwa przekazało aktualną listę zapotrzebowania na produkty weterynaryjne, którą znajdą Państwo jako załącznik.

Zachęcamy Państwa do pomocy i przekazywania wsparcia dla Ukrainy!