2

Firma Vet-Agro nowym członkiem stowarzyszenia POLPROWET

Do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET dołączył kolejny przedstawiciel branży – P.W. Vet-Agro  Sp. z o.o. Jest to 16. członek  stowarzyszenia, w efekcie czego POLPROWET obecnie reprezentuje 85% rynku leków weterynaryjnych w Polsce.

Vet–Agro Sp. z o.o. to jeden z wiodących polskich producentów leków weterynaryjnych oraz produktów pielęgnacyjnych dla zwierząt. Spółka powstała w 1989 roku w Lublinie. Doświadczenie zdobyte w ciągu 30 lat działalności umożliwiło stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej fabryki o światowym standardzie. Produkcja leków odbywa się przy użyciu innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowoczesnej aparatury pomiarowo-kontrolnej. Spółka posiada własny i niezależny Dział Badań i Rozwoju.

Jak podkreślają przedstawiciele Vet-Agro, głównym aspektem działalności w branży leków weterynaryjnych jest troska o zwierzęta. Dołączenie do stowarzyszenia POLPROWET pozwala połączyć siły we wspólnym celu, tworząc w ten sposób społeczność, pozwalającą zapewnić najlepszy dostęp do leków i innych produktów weterynaryjnych.

- Jest mi bardzo miło powitać w gronie POLPROWET firmę Vet–Agro. Dołączenie do stowarzyszenia nowej firmy członkowskiej, jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Liczymy na zaangażowanie przedstawicieli firmy Vet–Agro w prace eksperckich zespołów roboczych stowarzyszenia. To właśnie możliwość wymiany wiedzy oraz wypracowywanie stanowisk wobec propozycji legislacyjnych, dają możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia prawa mającego realny wpływ na całą branżę – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET.

Do wspólnych celów członków POLPROWET należy podkreślenie znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie społeczeństwu niezawodności i wartości proponowanych rozwiązań. Zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności i utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt towarzyszących, które dzielą z nami domy.

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych 
POLPROWET reprezentuje 16 działających w Polsce firm sektora leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt, które co dzień zapewniają leki, szczepionki i innowacyjne narzędzia do opieki nad milionami zwierząt. POLPROWET jest członkiem międzynarodowej organizacji AnimalhealthEurope.