Creators for Peace - Stand with Ukraine (Facebook Post) (1584×396 px)

Solidarni z Ukrainą - oświadczenie

Jesteśmy głęboko poruszeni niespotykaną skalą cierpienia jakie wywołał atak na niepodległe i suwerenne państwo. Nasze myśli są z mieszkańcami Ukrainy, którzy starają się chronić swoje rodziny, przyjaciół i zwierzęta.

POLPROWET jako stowarzyszenie, będzie współpracować z władzami Polski oraz organizacjami pozarządowymi, aby ograniczyć wpływ wojny na dostawy leków weterynaryjnych i możliwości leczenia zwierząt. Będziemy także informować o działaniach naszych członków, którzy aktywnie zaangażowali się w działania pomocowe na rzecz ludzi i zwierząt.

Doceniamy już podjęte działania władz nakierowane na ratowanie życia i zdrowia ludzi i zwierząt, w tym uproszczenie procedur przez Komisję Europejską i Rząd Polski w zakresie przekraczania granicy. Coraz bardziej prawdopodobne jest, że do Polski może przyjechać nawet kilka milionów uchodźców.  Dlatego chcemy działać wspólnie już teraz, aby być przygotowanym na tę sytuację i móc zapewnić ciągłość dostaw zarówno dla ukraińskich jak i polskich obywateli i ich podopiecznych.

Podjęliśmy wspólne działania z organizacjami branży farmaceutycznej oraz branży wyrobów medycznych, których celem jest udzielenie pomocy w ramach naszych kompetencji i możliwości napływającym do Polski obywatelom Ukrainy.

Ponieważ przemysł farmaceutyczny podlega ścisłym regulacjom będziemy także wdzięczni za otwartość i pomoc władz w interpretacji obowiązujących przepisów, które mogą budzić wątpliwość w trakcie podejmowanych konkretnych działań.

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077