Spotkanie członków AhE

POLPROWET angażuje się w strategię AnimalhealthEurope

W dniach 22-24 listopada odbyło się spotkanie członków AnimalhealthEurope w Paryżu. W ramach serii spotkań przedstawiciel POLPROWET – sekretarz generalny Radosław Knap, wziął udział w spotkaniu Komitetu Stowarzyszeń Krajowych oraz sesji strategicznej, a także spotkaniu Zarządu AnimalhealthEurope. Członkowie organizacji spotkali się także z przedstawicielami rządu Francji, która już w styczniu 2022 obejmie prezydencję w Unii Europejskiej.

 – Spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w AnimalhealthEurope to niezwykle ważny element związany z kształtowaniem wspólnej polityki dotyczącej branży leków weterynaryjnych. Eksperci zgromadzeni na spotkaniach dyskutują o kierunkach, w jakich powinna zmierzać legislacja na poziomie europejskim jak i poszczególnych krajów członkowskich. Spotkania takie to także doskonała baza do wymiany wiedzy i spostrzeżeń dla szefów organizacji krajowych jak również firm sektora przemysłu leków weterynaryjnych, będących członkami założycielami AhE – mówi Radosław Knap, sekretarz generalny POLPROWET oraz członek zarządu AnimalhealthEurope. 

Podczas spotkań szefów organizacji krajowych ustalano system wymiany wiedzy i wspólnego raportowania sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich, zwłaszcza pod kątem opracowywanej legislacji krajowej do Rozporządzenia 2019/6. W dniu 23 listopada odbyła się sesja strategiczna, poprzedziły ją badania ankietowe mające na celu analizę sposobu funkcjonowania organizacji, zwłaszcza w obszarze aktualnej struktury zespołów i grup roboczych oraz wspólnego pokonywania wyzwań stojących przed AnimalhealthEurope. Potwierdzono, że nadal bardzo ważnym projektem pozostaje #OneHealth. Dyskutowano także o nowych projektach osiowych, w tym o zrównoważonym rozwoju oraz innowacyjności w celu zwiększenia elastyczności organizacji oraz rozwoju struktury członkowskiej zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim.

Spotkania z przedstawicielami rządu Francji, w tym Ministerstwa Rolnictwa oraz Krajowym Lekarzem Weterynarii stanowiły doskonałą platformę do dyskusji o planowanych priorytetach działań w sektorze. Nadchodząca prezydencja Francji w Unii Europejskiej przypadnie na okres pierwszych miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji związanych z weterynaryjnymi produktami leczniczymi, co będzie stanowić niewątpliwie duże wyzwanie legislacyjno-organizacyjne dla wszystkich krajów członkowskich. Dlatego konieczna jest współpraca i wymiana informacji zarówno na poziomie administracji rządowej krajów członkowskich wdrażających nowe regulacje jak i organizacji międzynarodowych jak AnimalhealthEurope oraz stowarzyszeń krajowych skupiających weterynaryjny przemysł farmaceutyczny, jakim w Polsce jest POLPROWET. Wszyscy powinni zdawać sobie sprawę, że to kluczowy okres dla strategicznej współpracy z organizacjami skupiającymi środowiska lekarzy weterynarii oraz hodowców i opiekunów zwierząt oraz innymi zaangażowanymi w działania na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju a przede wszystkim zdrowia publicznego.

POLPROWET reprezentuje 15 wiodących producentów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując ponad 80% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii narzędzia do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.

Kontakt dla mediów

Łukasz Matusik
Manager ds. Public Relations

lukasz@lulkiewiczpr.pl
+48 696 464 654