Phibro nowym członkiem POLPROWET

Phibro Animal Health Poland nowym członkiem stowarzyszenia POLPROWET

Do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET dołączył kolejny przedstawiciel branży – firma Phibro Animal Health Poland Sp. z o.o. Spółka stała się 15. członkiem stowarzyszenia, w efekcie czego POLPROWET obecnie reprezentuje 85% rynku leków weterynaryjnych w Polsce.

Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu, na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii leki, w tym szczepionki i inne innowacyjne narzędzia do opieki nad milionami zwierząt domowych i hodowlanych. Nowy członek stowarzyszenia specjalizuje się w dostarczaniu na rynek nowoczesnych szczepionek przeznaczonych dla drobiu. Eksperci Phibro Animal Health wspierają indywidualne potrzeby lekarzy weterynarii i ich klientów, na co dzień dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.


- Zaangażowanie w działalność stowarzyszenia jest dla nas ważnym elementem w procesie budowania świadomości odpowiedzialnego dbania o zdrowie zwierząt hodowlanych. Łączy nas wspólna wiara w to, że zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności. Zależy nam na działaniu zgodnie z najlepszymi praktykami, dlatego, przystępując do POLPROWET, zostaliśmy sygnatariuszem Kodeksu Etyki Marketingowej wypracowanego w ramach jego działalności – podkreśla Paweł Stanecki, dyrektor zarządzający w Phibro Animal Health Poland Sp. z o.o.

Phibro Animal Health jest jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. Spółka działa w ponad 30 krajach, prowadząc prace badawczo - rozwojowe, produkcję i sprzedaż innowacyjnych weterynaryjnych produktów leczniczych, w szczególności zaawansowanych technologicznie szczepionek przeznaczonych dla drobiu.

- Jest mi bardzo miło powitać w gronie POLPROWET nowego partnera. Dołączenie do stowarzyszenia nowej firmy członkowskiej, jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Liczymy na zaangażowanie przedstawicieli firmy Phibro w prace eksperckich zespołów roboczych stowarzyszenia. To właśnie możliwość wymiany wiedzy oraz wypracowywanie stanowisk wobec propozycji legislacyjnych, dają możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia prawa mającego realny wpływ na całą branżę – mówi Jan Grabiński-Baranowski, przewodniczący zarządu POLPROWET.

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych.  Obecnie opracowuje opinie i stanowiska w sprawie prac nad nową ustawą okołorozporządzeniową regulującą obrót lekami weterynaryjnymi będącą wynikiem wchodzącego w styczniu 2022 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych i innych produktów zdrowotnych dla zwierząt w Polsce. Obecnie POLPROWET reprezentuje 15 wiodących firm, obejmując tym samym 85% polskiego rynku leków weterynaryjnych. Organizacja współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem AnimalhealthEurope, realizując wspólne statutowe cele.

Do wspólnych celów członków POLPROWET należy podkreślenie znaczenia zdrowych zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich oraz zademonstrowanie społeczeństwu niezawodności i wartości proponowanych rozwiązań. Zapewniając dostępność produktów zdrowotnych dla zwierząt, możemy pomóc zoptymalizować zarządzanie zdrowiem, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważenia produkcji żywności i utrzymania zdrowia i dobrostanu zwierząt towarzyszących, które dzielą z nami domy.

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077