Robert Kaszyński Zarząd Polprowet

Robert Kaszyński dołączył do Zarządu Stowarzyszenia POLPROWET

W dniu 7.09.2021 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET powołało Roberta Kaszyńskiego na członka Zarządu. Robert Kaszyński zastąpił w gronie członków Zarządu Karolinę Brodziak, która rozstała się ze Stowarzyszeniem z końcem czerwca br.

Nowo wybrany członek zarządu, Robert Kaszyński, wzmocni stowarzyszenie w ważnym momencie dla polskiej i europejskiej weterynarii. Obecnie dyskutowane zmiany związane z dostępnością leków przeznaczonych dla zwierząt będą znacząco wpływały na kształt lecznictwa zwierząt w Polsce oraz przełożą się także na branżę dystrybutorów i producentów leków weterynaryjnych.

- Jest to ważny czas dla polskiej weterynarii – zmiana zapisów prawa unijnego jak również dalszy dynamiczny rozwój rynku z konsolidacją i tworzeniem nowych struktur właścicielskich to nowe wyzwanie dla branży. W moim przekonaniu bardzo istotne jest, że w jedynej organizacji będzie słyszalny również głos spółki dystrybucyjnej, która stanowi ważne ogniwo komunikacji pomiędzy producentami i klientami ostatecznymi – lekarzami weterynarii, ale również właścicielami zwierząt. Dzięki temu jesteśmy w stanie reprezentować wspólny interes wszystkich zaangażowanych podmiotów i aktywnie przyczyniać się do dalszego rozwoju branży jak również podnoszenia standardów utrzymania i opieki nad zwierzętami – tłumaczy Robert Kaszyński, nowy członek zarządu stowarzyszenia POLPROWET.

Robert Kaszyński jest od ponad 20 lat związany z branżą weterynaryjną. Jako lekarz weterynarii prowadził praktykę małych zwierząt, następnie karierę zawodową związał z biznesem zaczynając jako doradca klienta następnie awansował do lokalnych i regionalnych ról kierowniczych. Od lipca 2021 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MEDiVET gdzie kieruje ponad 250 osobowym zespołem.

Zarząd POLPROWET jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą, reprezentuje je na zewnątrz i realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia. W składzie Zarządu może być od trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Kadencja obecnego Zarządu upłynie w roku 2022.

W skład Zarządu POLPROWET wchodzą:

Andrzej Jan Grabiński-Baranowski – Przewodniczący Zarządu (VIRBAC)

Aleksandra Bubas-Klimkiewicz – Członkini Zarządu (HIPRA)

Grzegorz Świerczyński – Członek Zarządu (MSD)

Rafał Szczytowski –  Skarbnik i Członek Zarządu  (ZOETIS)

Robert Kaszyński– Członek Zarządu (MEDiVET)

POLPROWET reprezentuje 14 wiodących producentów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując 80% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii narzędzia do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.