antybiotyki stosowane u zwierząt

Parlament Europejski przyjął Akt Delegowany ustanawiający kryteria określenia środków przeciwdrobnoustrojowych

Podczas sesji plenarnej Europarlamentu w dniu 15.09 posłowie zagłosowali przeciwko projektowi uchwały eurodeputowanego Häuslinga w sprawie odrzucenia rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie (UE) 2019/6 ustanawiającego kryteria określenia środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane dla ludzi. Uchwała w Parlamencie Europejskim zebrała zaledwie 204 głosy, podczas gdy zwolennicy Aktu Delegowanego uzyskali 450 głosów! 

Tym samym Akt Delegowany jest obecnie uznawany za zatwierdzony. Pozwala to Komisji na sporządzenie wykazu antybiotyków zarezerwowanych do stosowania u ludzi w oparciu o oczekiwane opinie naukowe EMA. Na tej podstawie możemy się spodziewać publikacji takiej listy już wkrótce oraz bardziej szczegółowego raportowania zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych w Unii na bazie Rozporządzenia 2019/6, co pozwoli na monitorowanie i określanie kolejnych celów minimalizacji użycia tych środków.

Jeszcze raz podkreślamy, że podmioty działające w sektorze zwierzęcym podzielają globalne obawy dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) oraz konieczności podjęcia skoordynowanych działań w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Akt delegowany Komisji ma na celu wspieranie działań UE na rzecz walki z AMR. Bazuje on na badaniach naukowych i wykorzystuje podejście „Jedno zdrowie”, uzgodnione wcześniej w Parlamencie Europejskim.

Akt Delegowany miał poparcie Komisji Europejskiej a apele pod jego zatwierdzeniem podpisało w ostatnim czasie ponad 8000 zainteresowanych stron, włączając w to, m.in., stowarzyszenia ds. zdrowia ludzi i zwierząt na szczeblu zarówno unijnym, jak i krajowym, organizacje weterynaryjne i lekarzy weterynarii, stowarzyszenia rolnicze oraz naukowców.

Akt Delegowany jest nierozerwalnie związany z nowym prawem weterynaryjnym i Rozporządzeniem 2019/6, które wejdzie w życie w dniu 28.01.2022 w całej Unii. Kraje członkowskie będą zatem musiały się do niego dostosować. Warto zwrócić uwagę, że w myśl art. 107 ust 7 Rozporządzenia, Państwo członkowskie może dodatkowo ograniczyć lub zakazać stosowania na swoim terytorium niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt, jeżeli podawanie takich środków przeciwdrobnoustrojowych zwierzętom jest sprzeczne z realizacją krajowej polityki w zakresie rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Jednak, projekt kryteriów zawarty w Akcie Delegowanym był konsultowany z krajowymi ekspertami w tym zakresie.

Link do stanowiska EPRUMA w tej kwestii: https://epruma.eu/home/news-and-events/news/epruma-welcomes-european-parliament-support-to-protect-animal-health-and-welfare/