lekooporność w weterynarii

EPRUMA zawiedziona głosowaniem w Komisji ENVI

W ramach posiedzenia Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego, które odbyło się w dniu 13 lipca 2021 roku, Komisja przegłosowała przygotowany projekt Rezolucji, który odrzuca projekt Rozporządzenia Delegowanego Komisji uzupełniającego Rozporządzenie 2019/6 w zakresie ustanowienia kryteriów określania środków przeciwdrobnoustrojowych, które mają być zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi. Rezolucja m.in. zobowiązuje Komisję Europejską do przedstawienia nowego Rozporządzenia, m.in. uwzględniającego rekomendacje WHO oraz propozycji zmiany Rozporządzenia 2019/6 zawierającego derogację dla art. 37 ust. 3 poprzez ustanowienie warunków leczenia pojedynczych zwierząt za pomocą HRAM.

EPRUMA w swoim stanowisku komentuje: "W błędnym dążeniu do ochrony stosowania antybiotyków stosowanych u ludzi i powstrzymania fali rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, grupa posłów do PE zatwierdziła projekt rezolucji sprzeciwiającej się rozporządzeniu delegowanemu, które określa kryteria oznaczania środków przeciwdrobnoustrojowych, które zostaną zakazane do stosowania u zwierząt."

Pełne stanowisko EPRUMA w wersji angielskiej jest dostępne tutaj