sekretarz stowarzyszenie polprowet

Radosław Knap nowym sekretarzem generalnym stowarzyszenia POLPROWET

Jedno zdrowie tak można zdefiniować nową strategię stowarzyszenia POLPROWET, skupiającego producentów leków weterynaryjnych. Prawidłowe leczenie zwierząt zarówno hodowlanych, jak i domowych ma ogromny wpływ także na zdrowie ludzi. Stowarzyszenie w ramach współpracy z AnimalHealthEurope zamierza popularyzować wiedzę na temat prawidłowego wykorzystania leków weterynaryjnych i ich znaczenia dla zdrowia publicznego Polaków. Za realizację strategii będzie odpowiedzialny Radosław Knap, który objął funkcję sekretarza generalnego stowarzyszenia.

Jak pokazują najnowsze europejskie badania, aż 74%[i] respondentów uważa, że lepiej zapobiegać chorobom zwierząt niż je leczyć. Z kolei raport NIK[ii] alarmuje, że stosowanie antybiotyków w rolnictwie odbywa się na dużą skalę i może prowadzić do poważnych konsekwencji w postaci rozwoju odpornych na leki bakterii. Przedstawiciele branży leków weterynaryjnych zrzeszeni w POLPROWET wdrażając strategię działania #jednozdrowie jasno mówią o konieczności racjonalnego wykorzystania leków weterynaryjnych, w tym ograniczenia stosowania leków w rolnictwie właśnie z uwagi na zdrowie publiczne.

– Ostatni rok pokazał nam, jak ważne jest właściwe podejście do odpowiedniego stosowania leków weterynaryjnych i ich wpływu na zdrowie publiczne. Przykłady zachorowań zwierząt hodowlanych na Covid-19 pokazały wszystkim jak wiele wspólnego mamy z otaczającą nas przyrodą i jak ważne jest właściwe stosowanie leków, w tym szczepionek także dla zwierząt. Dlatego jako stowarzyszenie zdecydowaliśmy się podjąć aktywne działania w zakresie zwiększenia świadomości w tym obszarze –  mówi Andrzej Jan Grabiński-Baranowski, prezes zarządu stowarzyszenia POLPROWET. Wdrożenie nowej strategii poruszającej kluczowe aspekty związane z edukacją w obrębie odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych oraz szczepionek zarząd stowarzyszenia powierzyły Radosławowi Knapowi – nowemu sekretarzowi generalnemu POLPROWET.

Radosław Knap to doświadczony manager, który przez ostatnie kilkanaście lat kształtował obraz miejsc handlu i usług jako dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych. W ramach swojej bieżącej działalności będzie odpowiedzialny za propagowanie idei #OneHealth #JednoZdrowie oraz reprezentowanie członków stowarzyszenia w pracach legislacyjnych związanych z regulacjami w zakresie zdrowia publicznego, zwłaszcza dotyczących stosowania leków weterynaryjnych. Nowy sekretarz generalny stowarzyszenia został także powołany do zarządu AnimalHealthEurope, reprezentując polskie interesy na międzynarodowym forum w Brukseli

– Przed nami ogromne wyzwanie dotyczące budowania świadomości roli, jaką odgrywają stosowane powszechnie w rolnictwie i wśród zwierząt domowych leki, w tym szczepionki. Zadaniem producentów tych leków jest edukacja społeczna w tym zakresie oraz podpowiadanie rozwiązań, które mają jeden cel – zdrowie publiczne ludzi, jak i zwierząt oraz ochronę środowiska naturalnego – mówi Radosław Knap. – Dla całej branży weterynaryjnej w Europie kluczowe jest dostosowanie do nowego rozporządzenia unijnego 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE. Zacznie ono obowiązywać w styczniu 2022 roku, dlatego ważny jest udział w konsultacjach w ramach wypracowania regulacji krajowych w tym zakresie dodaje.

 

[i] AnimalHealthEurope survey March 22, 2021

[ii] NIK o stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt

POLPROWET reprezentuje 14 wiodących producentów leków i szczepionek dla zwierząt, obejmując 80% polskiego rynku. Reprezentanci branży zrzeszeni w stowarzyszeniu na co dzień zapewniają lekarzom weterynarii narzędzia do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. Organizacja ta współpracuje ze swoim europejskim odpowiednikiem Animal Health Europe, realizując wspólne statutowe cele.