Polprowet dołącza do Rady Przedsiębiorców

POLPROWET dołącza do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET dołączyło do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na forum Rady będzie reprezentowane przez Radosława Knapa, sekretarza generalnego POLPROWET.

Rada Przedsiębiorców to organ opiniodawczy i doradczy przy Rzeczniku MŚP. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Cele Rady Przedsiębiorców to wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców, monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP, diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika, opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

„Cieszymy się z przyjęcia POLPROWET do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. Dzięki temu będziemy mogli otrzymywać informacje na temat projektów legislacyjnych podlegających konsultacjom, brać udział w posiedzeniach Rady Przedsiębiorców oraz kierować naszych ekspertów do zespołów roboczych. Dla naszego stowarzyszenia liczą się sprawy istotne dla przedsiębiorców działających w obszarze produkcji i importu leków weterynaryjnych a zarazem wszelkie kwestie związane z dobrostanem i ochroną zdrowia zwierząt, które mogą wpływać na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.” – komentuje Andrzej Jan Grabiński-Baranowski, Przewodniczący Zarządu POLPROWET 

Kontakt dla mediów

Radosław Knap
Sekretarz generalny

rknap@polprowet.pl
+48 602 186 077