vaccination-5884514

Szczepienia zwierząt powinny być dla UE priorytetem po zakończeniu pandemii

x4-1 png pagespeed ic xsVkNsbT5q

Bruksela, 20 kwietnia 2021 r. – Wobec uchwalenia nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie przenośnych chorób zwierząt, które wejdzie w życie w państwach członkowskich UE 21 kwietnia – tzn. dzień po Światowym Dniu Szczepienia Zwierząt – branża weterynaryjna z radością przyjmuje podkreślenie znaczenia szczepień w profilaktyce i zwalczaniu chorób zwierząt.

Przyjęte po raz pierwszy w marcu 2016 r. rozporządzenie, nazywane także prawem o zdrowiu zwierząt, przewidywało opracowanie wielu dodatkowych aktów delegowanych i wykonawczych. W większości zostały one już przyjęte i są gotowe do wdrożenia. Komisja obecnie przygotowuje dodatkowe rozporządzenie delegowane w sprawie stosowania leków weterynaryjnych w zwalczaniu chorób, ze szczególnym naciskiem na szczepienia. W uzupełnieniu do nowych przepisów dotyczących leków weterynaryjnych (Rozporządzenie (UE) nr 2019/4), wprowadzone zostaną dalsze rozporządzenia delegowane i wykonawcze dotyczące zarządzania bankami szczepionek i korzystania ze szczepionek.

Komentując nowe przepisy, Roxane Feller, sekretarz generalna AnimalhealthEurope, powiedziała: „Szczepienia zwierząt pomagają zapobiegać chorobom, poprawiają dobrostan zwierząt i optymalizują odpowiedzialne korzystanie ze środków leczniczych, takich jak antybiotyki. Powstrzymują lub spowalniają także przenoszenie pojawiających się chorób transgranicznych, chroniąc zarówno zdrowie publiczne, jak i naszych hodowców. Współpraca z władzami regulacyjnymi na rzecz lepszego przygotowania do identyfikowania i zwalczania chorób w przyszłości jest priorytetem dla branży farmacji weterynaryjnej.”

Niedawne badanie, przeprowadzone na zlecenie AnimalhealthEurope w ośmiu krajach europejskich, wykazało również wzrost świadomości znaczenia szczepienia zwierząt – 69% ankietowanych przyznało, że zwierzęta hodowlane powinny być regularnie szczepione. Unia Europejska może dodatkowo wspierać stosowanie szczepionek poprzez mechanizmy zachęcające do opracowywania narzędzi i infrastruktury wspierającej wczesne wykrywanie, identyfikację zwierząt i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób, w tym także poprzez elastyczność regulacyjną w przypadku wybuchu epidemii. Promowanie i wspieranie akceptacji społecznej dla środków zapobiegawczych w gospodarstwach, takich jak bezpieczeństwo biologiczne i szczepienia, będzie również stanowiło zachętę do szerszego korzystania z technologii i narzędzi profilaktycznych dla lekarzy weterynarii i hodowców, które przyczyniają się do wspierania zdrowia i dobrostanu zwierząt, oraz promowania zrównoważonej hodowli.

 

Uwagi:

  • Patrz także dokument programowy AnimalhealthEurope – The Need for Animal Vaccination
  • Patrz także Citizens Views on Animal Vaccination, fragment naszego badania Citizens Survey poświęcony nastawieniu obywateli do szczepień.
  • AnimalhealthEurope zrzesza 12 wiodących europejskich producentów leków weterynaryjnych oraz 17 stowarzyszeń z 19 państw, reprezentując ponad 90% rynku europejskiego. Branża zdrowia zwierząt zapewnia weterynarzom narzędzia do opieki nad ok. 700 milionami zwierząt w Europie, wspierając 5,7 mln gospodarstw hodowlanych i 85 mln gospodarstw domowych posiadających zwierzęta w całej Europie.
  • POLPROWET – jest członkiem-założycielem Animalhealth Europe