Nazwa użytkownika

EPRUMA. Warsztat nt. współdziałania w obszarze odpowiedzialnego stosowania PLW.

Spotkanie EPRUMA, Bruksela, 13.10.2016 pod przewodnictwem Prezydencji Słowackiej

Warsztat nt. współdziałania w obszarze odpowiedzialnego stosowania PLW

W trakcie panelowych wystąpień przewijał się temat wzajemnego zrozumienia, poszanowania i działania na rzecz zdrowia zwierząt, ich dobrostanu oraz ochrony zdrowia publicznego. Ze względu na ważkość problemu skupiono się na antybiotykach i zjawisku narastania lekooporności przeciwdrobnoustrojowej (AMR) i sposobach przezwyciężania tego narastającego problemu.

Polski

Obchody 10 rocznicy Dnia Walki z Wścieklizną na świecie-Choroby nie uznają granic. / Notatka prasowa. Bruksela 28.09.2016

W 10-ym, dorocznym Światowym Dniu Walki z Wścieklizną IFAH-Europe łączy siły w celu podniesienia świadomości na temat potrzeby kontynuowania obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie w UE oraz wsparcia dla globalnych projektów jej zwalczania. 

Zobacz więcej: http://www.ifaheurope.org/ifah-media/press/311-wrd2016.html#sthash.YvX1iDvB.dpuf

Polski

Odpowiedzialne stos. leków w weterynarii - warsztat w Brukseli, 13.10.2016 - INFO

Słowacka prezydencja zaprasza na spotkanie warsztatowe poświęcone odpowiedzialnemu stosowanu leków w weterynarii pt.: "Creating a common understanding on the responsible use of veterinary medicines"

Celem konferencji jest pobudzenie i stymulacja dalszego dialogu pomiędzy przedstawicielmi administracji państwowej i sektorem prywatnym (w tym firmami) w celu lepszego zrozumienia idei odpowiedzialnego stosowania leków w weterynarii (dalej: "odpowiedzialnego stosowania") poprzez:

Polski

Światowy Dzień Szczepienia Zwierząt – Ochrona zdrowia zwierząt jest ochroną zdrowia obywateli Europy

Światowy Dzień Szczepienia Zwierząt – Ochrona zdrowia zwierząt jest ochroną zdrowia obywateli Europy

W dniach 24-30 kwietnia Polprowet wraz z IFAH-Europe promują i celebrują pierwszą rocznicę Światowego Dnia Szczepień zainicjowanego przez Światową Organizację Przemysłu Weterynaryjnego – HealthforAnimals oraz Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii – World Veterinary Association.

Polski

„Teoria i praktyka koncepcji „Jedno Zdrowie” w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”

link do strony: http://prohealthproject.pl/tag/kongres/

„Teoria i praktyka koncepcji „Jedno Zdrowie” w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”

“Theory and practice of the concept of One Health initiative in sustainable poultry production”

 Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniu 17 06 2016 r. Hotelu Windsor(Jachranka 75, 05-140 Serock).

Polski

Konferencja dot. farmacji weterynaryjnej w Kołobrzegu 26-27.09.2015r.

POLPROWET na III Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Nadzór i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych – kazuistyka oraz perspektywy”. Kołobrzeg, 26-27 września 2015 r.

Polski

Obchody 70- lecia PIWet-PIB

W piątek 15 maja b.r. w Puławach odbyła się uroczystość 70 jubileuszu powołania do życia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Obchodom patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zasłużonym pracownikom Instytutu nadano  odznaczenia państwowe. W imieniu odznaczonych głos zabrał Prof. dr hab. Zygmint Pejsak, który podziękowal za uznanie i docenienie roli pracowników Instytutu w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt.

Polski

70 lat PIWet-PIB

Z tej okazji składamy na ręcę Pana Dyrektora, dr hab. Krzysztofa Niemczuka życzenia dlaszego rozwoju placówki oraz dobrej współpracy (z nami).

https://drive.google.com/open?id=0Bz-dl3ImA26BdGpXLUV0UVphTk1CY0IyZDF3cmN5S0RRbWYw&authuser=0

Polski

Bednarkówka 2015

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy z zakresu wybranych chorób bakteryjnych i wirusowych bydła odbyła się w Puławach w dniach 17-18.04.2015

Polski

Debata nt. odpowiedzialnego stosowania antybiotyków i co dalej?

Stosowanie antybiotyków wg zasady: "tak mało jak to jest możliwe, tak wiele jak potrzeba" przy dbaniu o inne czynniki warunkujące zdrowie zwierząt jest podstawową zasadą ich racjonalnego stosowania. Istnieje pilna potrzeba stworzenia kompletnego przewodnika do stosowania antybiotyków przy czym inicjatywa powinna wyjść od nas samych, lekarzy weterynarii.

link ze zdjęciami: https://drive.google.com/open?id=0Bz-dl3ImA26BfkJtVk1IMEJQbmFqUjAxcnVoUG...

Polski

Strony