Nazwa użytkownika

Jubileusz XXV-lecia samorządu lekarsko-weterynaryjnego

Z okazji przypadającego na 5 listopada 2016 r. jubileuszu w imieniu członków stowarzyszenia POLPROWET, zarządu oraz własnym, Artur Zalewski - Dyrektor Biura Zarządu przesłał na ręce dr Jacka Łukaszewicza - Prezesa Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej okolicznościowe życzenia.

Poniżej jest ich treść:

Warszawa, dnia 05 listopada 2016 r.

                                                                                                                                

Polski

EPRUMA. Warsztat nt. współdziałania w obszarze odpowiedzialnego stosowania PLW.

Spotkanie EPRUMA, Bruksela, 13.10.2016 pod przewodnictwem Prezydencji Słowackiej

Warsztat nt. współdziałania w obszarze odpowiedzialnego stosowania PLW

W trakcie panelowych wystąpień przewijał się temat wzajemnego zrozumienia, poszanowania i działania na rzecz zdrowia zwierząt, ich dobrostanu oraz ochrony zdrowia publicznego. Ze względu na ważkość problemu skupiono się na antybiotykach i zjawisku narastania lekooporności przeciwdrobnoustrojowej (AMR) i sposobach przezwyciężania tego narastającego problemu.

Polski

Obchody 10 rocznicy Dnia Walki z Wścieklizną na świecie-Choroby nie uznają granic. / Notatka prasowa. Bruksela 28.09.2016

W 10-ym, dorocznym Światowym Dniu Walki z Wścieklizną IFAH-Europe łączy siły w celu podniesienia świadomości na temat potrzeby kontynuowania obowiązku szczepień przeciwko wściekliźnie w UE oraz wsparcia dla globalnych projektów jej zwalczania. 

Zobacz więcej: http://www.ifaheurope.org/ifah-media/press/311-wrd2016.html#sthash.YvX1iDvB.dpuf

Polski

Odpowiedzialne stos. leków w weterynarii - warsztat w Brukseli, 13.10.2016 - INFO

Słowacka prezydencja zaprasza na spotkanie warsztatowe poświęcone odpowiedzialnemu stosowanu leków w weterynarii pt.: "Creating a common understanding on the responsible use of veterinary medicines"

Celem konferencji jest pobudzenie i stymulacja dalszego dialogu pomiędzy przedstawicielmi administracji państwowej i sektorem prywatnym (w tym firmami) w celu lepszego zrozumienia idei odpowiedzialnego stosowania leków w weterynarii (dalej: "odpowiedzialnego stosowania") poprzez:

Polski

Światowy Dzień Szczepienia Zwierząt – Ochrona zdrowia zwierząt jest ochroną zdrowia obywateli Europy

Światowy Dzień Szczepienia Zwierząt – Ochrona zdrowia zwierząt jest ochroną zdrowia obywateli Europy

W dniach 24-30 kwietnia Polprowet wraz z IFAH-Europe promują i celebrują pierwszą rocznicę Światowego Dnia Szczepień zainicjowanego przez Światową Organizację Przemysłu Weterynaryjnego – HealthforAnimals oraz Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii – World Veterinary Association.

Polski

„Teoria i praktyka koncepcji „Jedno Zdrowie” w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”

link do strony: http://prohealthproject.pl/tag/kongres/

„Teoria i praktyka koncepcji „Jedno Zdrowie” w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”

“Theory and practice of the concept of One Health initiative in sustainable poultry production”

 Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniu 17 06 2016 r. Hotelu Windsor(Jachranka 75, 05-140 Serock).

Polski

Konferencja dot. farmacji weterynaryjnej w Kołobrzegu 26-27.09.2015r.

POLPROWET na III Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Nadzór i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych – kazuistyka oraz perspektywy”. Kołobrzeg, 26-27 września 2015 r.

Polski

Obchody 70- lecia PIWet-PIB

W piątek 15 maja b.r. w Puławach odbyła się uroczystość 70 jubileuszu powołania do życia Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Obchodom patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zasłużonym pracownikom Instytutu nadano  odznaczenia państwowe. W imieniu odznaczonych głos zabrał Prof. dr hab. Zygmint Pejsak, który podziękowal za uznanie i docenienie roli pracowników Instytutu w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt.

Polski

70 lat PIWet-PIB

Z tej okazji składamy na ręcę Pana Dyrektora, dr hab. Krzysztofa Niemczuka życzenia dlaszego rozwoju placówki oraz dobrej współpracy (z nami).

https://drive.google.com/open?id=0Bz-dl3ImA26BdGpXLUV0UVphTk1CY0IyZDF3cmN5S0RRbWYw&authuser=0

Polski

Bednarkówka 2015

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy z zakresu wybranych chorób bakteryjnych i wirusowych bydła odbyła się w Puławach w dniach 17-18.04.2015

Polski

Strony