Nazwa użytkownika

O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Producentów I Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET” reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych w Polsce. Weterynaryjny przemysł farmaceutyczny ma na celu zapewnienie wysokiej jakości żywności pochodzenia zwierzęcego oraz przyczynia się do wzrostu ekonomicznego kraju dbając o ochronę środowiska naturalnego. Polprowet reprezentuje wolę swoich członków w stosunku do władz, instytucji oraz środków masowego przekazu. Dzięki członkowstwu w IFAH-Europe, działania Polprowet znajdują swoje odzwierciedlenie na poziomie wspólnoty wspomagając równocześnie szybsze dostosowywanie się standardów lokalnych do wymogów Unii Europejskiej.

Władze

Osobami uprawnionymi do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz są członkowie jego zarządu w osobach:

Jan BaranowskiJan Baranowski
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Kontakt:
Tel. kom. +48 606 665 553
e-mail: jan.baranowski@virbac.pl

 

Karolina BrodziakKarolina Brodziak
Członek Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +48 606 593 079
e-mail: karolina.brodziak@medivet.pl

 

Aleksandra Bubas-KlimkiewiczAleksandra Bubas-Klimkiewicz
Członek Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +48 606 998 910
e-mail: aleksandra.bubas@hipra.com

 

Jan NemecJan Nemec
Członek Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +420 776 812 518
e-mail: jan.nemec@merck.com

 

Rafał SzczytowskiRafał Szczytowski
Członek Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +48 783 939 541
e-mail: rafal.szczytowski@zoetis.com

 

 

Artur ZalewskiArtur Zalewski
Dyrektor Biura Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +48 604 264 900
e-mail: artur.zalewski@polprowet.pl
Adres: 02-784 Warszawa ul. Prof. Xawerego Dunikowskiego 12 / 1

Członkowstwo

O członkostwo może ubiegać się przedstawiciel każdej firmy produkującej lub sprzedającej w Polsce preparaty stosowane w ochronie zdrowia zwierząt, działającej zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przestrzegającej zasad i norm wymienionych jako cele Stowarzyszenia.

Do ubiegania się o członkostwo potrzebna jest pisemna deklaracja w formie listu z danymi osoby reprezentującej dane przedsiębiorstwo oraz prośbą o przyjęcie w poczet Członków. Deklaracje prosimy kierować na adres: artur.zalewski@polprowet.pl

Przyjęcie do Stowarzyszenia nastąpi na podstawie jednogłośnej decyzji Zarządu oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Do zapoznania się ze szczegółami zapraszamy do Statutu, str. 4, rozdz. III. Rodzaje Członków § 10

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW LEKÓW WETERYNARYJNYCH POLPROWET

Celem Stowarzyszenia jest:

  • obrona interesów firm reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez ich członków, opracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia wobec władz, instytucji i środków masowego przekazu oraz reprezentowanie ich interesów wobec tych ciał; 
  • nawiązywanie kontaktów i wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania między firmami reprezentowanymi przez członków Stowarzyszenia;
  • przeciwstawianie się praktykom niezgodnym z zasadami działalności rynkowej, a przede wszystkim nieuczciwej konkurencji;
  • ochrona i promocja zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt;
  • prowadzenie edukacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.

 

Polski