Nazwa użytkownika

ASF w Polsce

Polski

Organizatorem konferencji był Polsus. Ważne i warte zapamietania jest, że choroba w Polsce utrzymuje się w regionie województwa podlaskiego, na granicy z Białorusią,  a rozprzestrzenianie jej jest zdecydowanie powolniejsze niż uprzednio zakładano. Rezerwuarem choroby są dziki, które dość swobodnie przekraczają granicę państwa oraz granice naturalne (stałe zagrożenie). Ograniczenie populacji dzików jest niezbędne do zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa. Stały monitoring dzików odstrzelonych oraz padłych i zintensyfikowane działania bioasekuracyjne pozwalają na doraźne kontrolowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Istnieje duże ryzyko dalszej ekspansji choroby wraz z podróżujacymi ludźmi przewożącymi mięso i przetwory od zarażonych zwierząt. Tak stało się w przypadku wojny w Gruzji w 2007r., gdy ludzie z terenów występowania choroby zaczęli masowo się przemieszczać przewożąc ze soba zapasy żywności.

Wnioskiem płynącym z konferencji jest pilna potrzeba znalezienia środków na przeciwdziałanie rozprzestrzestrzenianiu się choroby i jej likwidacja w Polsce. Zniszczenie ogniska choroby w środowisku gdzie średnio w gospodarstwie są 4 świnie (woj. podlaskie) jest z ekonomicznego punktu widzenia lepsze niż dalsza zwłoka w działaniu i czekanie na dotarcie wirusa do województw o dużym zagęszczeniu świń. Przedstawiona przez prof. Zygmunta Pejsaka kalkulacja pokazała, że koszty w 2-gim przypadku będę przeszło 100 razy większe. Wszyscy czekamy na właściwą decyzję. Problem sam się nie rozwiąże.

Kategoria: