Nazwa użytkownika

Nowy raport ESVAC 2020 obnaża polską rzeczywistość

Europejska Agencja leków opublikowała najnowszy raport ESVAC, prezentujący dane dotyczące sprzedaży weterynaryjnych leków przeciwdrobnoustrojowych w 31 europejskich krajach. 

Dane przedstawione w raporcie odnoszą się  do ilości sprzedanych leków przeciwdrobnoustrojowych skorelowanych bezpośrednio z populacją zwierząt danego kraju, uwzględniając ich przybliżoną masę ciała, czyli PCU (population correction unit).

 

10. RAPORT ESVAC

Polski

Projekt ustawy okołorozporządzeniowej

Nasze stowarzyszenie przekazało w dniu 24.08.2020 Prezesowi Urzędu Rejestracji projekt ustawy okołorozporządzeniowej. Z treścią projektu można zapoznać się klikając w link. https://drive.google.com/file/d/19qp10DDtETxoBTWcDeDygoWu6NuIgJTm/view?usp=sharing

Polski

Apel do firm

Apel o ograniczenie wizyt u klientów w związku z pandemią COVID-19

Zarząd POLPROWET kierując się zasadami Jednego Zdrowia oraz odpowiedzialnością za zdrowie naszych klientów, pracowników i nas samych apeluje do szefów firm o wstrzymanie bezpośrednich spotkań z klientami do czasu ogłoszenia ustąpienia zagrożenia zakażeniami wirusem COVID-19.

Polski

Walne Zgromadzenie członków POLPROWET

Walne Zgromadzenie członków POLPROWET odbędzie się w czwartek 5 marca 2020.

Spotkamy się w siedzibie firmy Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Program na ten dzień wygląda następująco:

Polski

Rozporządzenia dotyczące leków dla zwierząt i pasz leczniczych - uchwalone przez Parlament Europejski i Radę

W ostatni poniedziałek tj. 26.11.2018 r. po przeszło 4 latach procedowania projektu obu rozporządzeń przez zespoły robocze złożone z przedstawicieli wszystkich krajów człokowskich udało się zakończyć proces i ostatecznie przyjąć tekst obu europejskich aktów prawnych.

Niezdefiniowany

Tydzień wiedzy o antybiotykach 12-18.11.2018

Dzisiaj rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Przez cały tydzień będziemy świadkami wydarzeń towarzyszącym temu tematowi. Różne organizacje na całym świecie starają się zwrócić naszą uwagę na jedynie słuszne stosowania antybiotyków tj. w sposób dobrze przemyślany i odpowiedzialny. Niestety, doświadczenia ostatnich dziesięcioleci wskazują, że użycie tej grupy leków stało się zbyt powszechne. Doprowadziło do zwiększenia presji selekcyjnej drobnoustrojów niewrażliwych na dostępne antybiotyki. Skutkiem tego są szczepy całkowicie oporne.

Polski

VIII ESVAC, czyli raport sprzedaży antybiotyków w Europie został właśnie opublikowany

W dniu 15.10.2018r. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała kolejny, już ósmy, raport sprzedaży antybiotyków w Europie. Tym razem w badaniu wzięło udział aż 30 krajów. Raport prezentuje dane z lat 2010-2016. Wynika z niego, że dzięki wprowadzonej polityce racjonalnego stosowania antybiotyków w weterynarii w wielu krajach, nie we wszystkich, średnio w Europie na przełomie lat 2009-2016 udało się osiągnąć spadek zużycia antybiotyków o 20%, w tym antybiotyków o krytycznym znaczeniu (CIA's). Polska zaczęła raportować dane sprzedażowe w 2010 r.

Polski

Forum Farmacj Przemysłowej w Łodzi

W dniach 24-26.10.2018 w Łodzi odbędzie się kolejna edycja spotkań farmacji. Od roku w tym wydarzeniu bierze także udział farmacja weterynaryjna. Sesja poświęcona nas interesujacym zagadnieniom odbędzie się 25.10.2018 r.

Polski

Konferencja w Kołobrzegu 2018

Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych
20-21 października 2018, Hotel Marine & Ultra Marine Kołobrzeg

Polski

Strony