• PL
  • EN

Obszar działania

Od lutego 2004 Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET przystąpiło do IFAH tym samym stając się jednym z 16 członków tzw. współzałożycieli europejskiej filii IFAH, IFAH-Europe z siedzibą w Brukseli.

IFAH to skrót od International Federation for Animal Health. Organizacja o światowym zasięgu skupia przedstawicieli przemysłu weterynaryjnego z całego świata. Celem organizacji jest tworzenie optymalnych warunków do działania jej członków na polu szeroko pojętej ochrony zdrowia zwierząt a przez to i ludzi. Członkami IFAH-Europe są stowarzyszenia krajowe skupiające przedstawicieli farmaceutycznych firm weterynaryjnych działających na rynkach lokalnych a także przedstawiciele centrali międzynarodowych firm farmaceutycznych. IFAH jest organizacją pozarządową (Non Governmental Organisation). IFAH-Europe nie jest organizacją unijną a o członkostwo mogą ubiegać się organizacje pochodzące z całego kontynentu europejskiego. W wyborach do władz IFAH-Europe rola przewodniczącego przypadła panu Alejandro Bernal z firmy Zoetis. Pełniącym obowiązki dyrektora wykonawczego IFAH-Europe jest pan Rick Clayton. http://www.ifaheurope.org/about/about-ifah-europe.html

IFAH koncentruje się na 3 zasadniczych kierunkach działań:

Łańcuch żywnościowy – co należy rozumieć jako dbałość o należytą kontrolę jakości żywności pochodzenia zwierzęcego. W tym zagadnieniu mieści się także dbałość o standardy produkcji nowoczesnych leków weterynaryjnych, jak również rola weterynarii w ochronie zdrowia konsumentów.

Regulacje prawne – ten kierunek działań dotyczy zwłaszcza sfery rejestracji nowych preparatów weterynaryjnych, także ustalania MRL-i tj. maksymalnych dopuszczalnych stężeń pozostałości leków w organizmie zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego co ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie konsumentów. Poza tym zajmuje się monitorowaniem działań niepożądanych leków (ang. pharmacovigilance). Przystąpienie Polski do UE spowodowało iż każda działająca na polu weterynarii firma zobowiązana jest do posiadania odpowiednich procedur w tym zakresie.

Wizerunek – to działania ukierunkowane na zwrócenie uwagi instytucjom państwowym i samorządowi lekarsko-weterynaryjnemu na problemy dotyczące farmacji weterynaryjnej, która w sytuacji realnego zagrożenia (np. ASF, ptasia grypa , SARS) może dostarczyć środków do skutecznej walki z chorobami zwierząt, chroniąc tym samym zdrowie ludzi. POLPROWET wstępując w szeregi IFAH-Europe przyjął wytyczone przez tę organizację zadania. Nie zapomina jednak o swoim główny celu, dla którego w 1999r. został powołany. Celem tym jest:

  • Obrona interesów firm reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez jego członków.
  • Opracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia wobec władz, instytucji i środków masowego przekazu oraz reprezentowanie ich interesów wobec tych ciał.
  • Nawiązywanie kontaktów i wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania między firmami reprezentowanymi przez członków Stowarzyszenia.
  • Przeciwstawianie się praktykom niezgodnym z zasadami działalności rynkowej, a przede wszystkim nieuczciwej konkurencji.

Polprowet przyjął dodatkowy, czwarty kierunek działań.

Rynek – dokładamy wszelkich starań by polski rynek farmaceutyczny weterynaryjny został należycie poznany, by był przewidywalny i działał na wzór dobrze rozwiniętych rynków Europy zachodniej. Zależy nam na poznaniu trendów tak by oferta firm mogła być jak najlepiej dostosowana do potrzeb.

Cieszymy się, że dzięki naszym działaniom coraz więcej firm przystępuje do naszego stowarzyszenia. Pomimo widocznej konsolidacji firm ilość członków nie obniża się, co oznacza, że dochodzą nowi. W chwili obecnej jest z nami 13 firm stanowiących ok. 80% rynku farmaceutyków weterynaryjnych w Polsce.