• PL
  • EN

O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych „POLPROWET” reprezentuje importerów, producentów oraz wyłącznych dystrybutorów leków weterynaryjnych w Polsce. Weterynaryjny przemysł farmaceutyczny ma na celu zapewnienie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz wysokiej jakości żywności pochodzenia zwierzęcego, tym samym przyczynia się do wzrostu ekonomicznego kraju dbając o ochronę środowiska naturalnego. POLPROWET reprezentuje wolę swoich członków w stosunku do władz, instytucji oraz środków masowego przekazu. Dzięki członkostwu w AnimalhealthEurope z siedzibą w Brukseli, działania POLPROWET znajdują swoje odzwierciedlenie na poziomie Unii Europejskiej.

Cele Stowarzyszenia:

  • obrona interesów firm reprezentowanych w Stowarzyszeniu przez ich członków, opracowywanie wspólnego stanowiska członków Stowarzyszenia wobec władz, instytucji i środków masowego przekazu oraz reprezentowanie ich interesów wobec tych ciał; 
  • nawiązywanie kontaktów i wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania między firmami reprezentowanymi przez członków Stowarzyszenia;
  • przeciwstawianie się praktykom niezgodnym z zasadami działalności rynkowej, a przede wszystkim nieuczciwej konkurencji;
  • ochrona i promocja zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt;
  • prowadzenie edukacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierząt.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET

Villa Metro Business House

ul. Puławska 145, II piętro

02-715 Warszawa

E-mail: biuro@polprowet.pl

KRS: 0000143608, NIP: 5262610802, REGON: 017008215

Zarząd

Pracami stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą następujące osoby:

Andrzej Jan Grabiński-Baranowski
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Kontakt:
Tel. kom. +48 606 665 553
e-mail: jan.baranowski@virbac.pl

Aleksandra Bubas-Klimkiewicz
Członek Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +48 606 998 910
e-mail: aleksandra.bubas@hipra.com

Grzegorz Świerczyński
Członek Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +48 600 468 276
e-mail: grzegorz.swierczynski@merck.com

Rafał Szczytowski
Członek Zarządu

Kontakt:
Tel. kom. +48 783 939 541
e-mail: rafal.szczytowski@zoetis.com

Członkostwo

Obecnie w POLPROWET znajdują się przedstawiciele 14 wiodących firm sektora. O członkostwo może ubiegać się przedstawiciel każdej firmy produkującej lub sprzedającej w Polsce preparaty stosowane w ochronie zdrowia zwierząt, działającej zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz przestrzegającej zasad i norm wymienionych jako cele Stowarzyszenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o korzyściach dla członków oraz procedury dołączenia i deklaracji, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem pod adresem: biuro@polprowet.pl

Przyjęcie do Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie decyzji Zarządu oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Do zapoznania się ze szczegółami zapraszamy do Statutu, str. 4, rozdz. III. Rodzaje Członków § 10

Statut Stowarzyszenia POLPROWET