Zdecydowane NIE dla wyższego podatku VAT na leki dla zwierząt

W dniu 09 listopada 2018 roku Minister Finansów zaproponował nową matrycę stawek VAT. W ramach "uproszczeń" stawek leki weterynaryjne zostały wyjęte z puli "leków" a dotychczasowa stawka VAT wynosząca 8% została zastąpiona 23%. Podwyżka o 15% VATu na leki weterynaryjne odbiłaby sią niekorzystnie przede wszystkim na samych zwierzętach, na ich zdrowiu i dobrostanie. Nie mogliśmy do tego dopuścić. Wspólnie z firmą doradztwa podatkowego przygotowaliśmy pismo, które w dniu 30.11.2018 r. wysłaliśmy do Ministra Finansów z kopią do Ministra Rolnictwa i Rowoju Wsi. Treść pisma poniżej.
Ponieważ od wczoraj dochodzą nas głosy, że MF odstąpi od zmian w VAT-cie na plw, a dzisiaj swój głos na spotkaniu z rolnikami w Poznanu zabrał dodatkowo Prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że nie zgodzi się na podwyżki podatku VAT na leki dla zwierząt, nie poprzestajemy na nieformalnych zapewnieniach i będziemy czekali na ostateczny werdykt po zakończeniu konsultacji społecznych. Musimy być bardzo uważni i podejrzliwi by jakiekolwiek zapewnienia nie zmyliły naszej czujności.

Undefined