• PL
  • EN

Zarząd Polprowet troszczy się o dane z rynku

Podczas spotkania zarządu Polprowet w dn. 03.02.2015 r. dużo czasu poświęcono zagadnieniom związanym z monitorowaniem rynku leków weterynaryjnych.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm ISF i Cognosco, zajmujących się m.in. przetwarzaniem danych i badaniami rynku zaprezentowali perspektywy rozwoju i możliwości współpracy. Rozmowy koncentrowały się na sposobach poprawy jakości danych pozyskiwanych z rynku. Ideą jest osiągnięcie sytuacji zbliżonej do tej z rynku farmacji ludzkiej. Jak zapewniają właściciele firmy, panowie Maciej Węgierek i Paweł Woźnicki proces wdrażania systemu to ok. 6 miesięcy. Brzmi to bardzo obiecująco w sytuacji, gdy wszystkie lub większość firm stowarzyszonych wyrazi zainteresowanie projektem.

W drugiej części dnia odwiedził nas Sekretarz Generalny CEESA, Dr Herve Marion z Brukseli. Przedstawił bogatą ofertę badań rynku oraz zaprezentował zalety systemu CISS (CEESA International Sales Survey). W oparciu o ten system, działający od ponad 20 lat i obejmujący dziś już 45 krajów przygotowywane są raporty dotyczące nabycia i sprzedaży firm. Wymieniony powyżej fakt podkreśla znaczenie i wagę raportów CEESA CISS.

Obecnie większość członków Polprowet raportuje dane sprzedażowe do CEESA, otrzymując kwartalne raporty udziału w rynku, w poszczególnych segmentach działalności firmy. Są wśród nas i takie firmy, które nie raportują do CEESA, ale być może chciałyby otrzymywać raporty. Warto to zmienić, by poznać swoje miejsce na rynku i dowiedzieć się, jakie są obecnie panujące trendy.

Polprowet jest otwarty również na firmy, które nie są jeszcze członkami stowarzyszenia, ale chciałyby dzięki członkostwu mieć dostęp do danych.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Stowarzyszeniem.