• PL
  • EN

Wreszcie jest – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH I UCHYLAJĄCE DYREKTYWĘ 2001/82/WE