• PL
  • EN

Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze stowarzyszenia

W poniedziałek 11 kwietnia w siedzibie Bayer Sp. z o.o. odbyło się Walne Zgromadzenie Polprowet. Obrady otworzył Artur Zalewski – Dyrektor Biura Zarządu a następnie poprowadził Jan Baranowski – Prezes Polprowet . Licznie i niezawodnie przybyli goście zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia w 2015r. oraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Jacek Urynek – członek tejże Komisji. W tajnym głosowaniu wybrano członków władz stowarzyszenia.

Do Zarządu: Jana Baranowskiego, Jacka Koperskiego, Elżbietę Saloni, Piotra Bonisławskiego. Tomislav Dumanovsky kontynuuje 2-letnią kadencję rozpoczętą na WZ w 2015r. kiedy został wybrany w miejsce wyjeżdzającego z kraju Alberta Urbanka.

Do Komisji Rewizyjnej: Jacka Urynka i Cyryla Przybyła. Aleksandra Bubas-Klimkiewicz kontynuuje 2-letnią kadencję rozpoczętą na WZ w 2015r.

Do Sądu Koleżeńskiego: Bogusława Monczaka, Macieja Nowaka i Roberta Kaszyńskiego

Na pierwszym po WZ spotkaniu Zarządu planowanym na maj, jego członkowie wybiorą spośród siebie Prezesa oraz Skarbnika.

Wszystkim nowowybranym gratulujemy i zyczymy owocnej pracy na rzecz członków Polprowet.