• PL
  • EN

Walka z AMR (z lekoopornością na antybiotyki) w weterynarii.

W dniu dzisiejszym, tj. 01.04.2016r. wysłaliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo z prośbą o objęcie koordynacją działań na rzecz wypracowania Krajowego Programu do walki z lekoopornością (AMR – Antibiotic MultiResistance) w weterynarii. Polska jest jednym, ale nie jedynym krajem w UE, który nie posiada jeszcze takiego programu. Ze względu na szerzące się zjawisko narastania lekooporności na antybiotyki, także w weterynarii, i związane z tym zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi istnieje konieczność stworzenia Krajowego Programu, który stanie się w niedługim czasie integralną częścią Europejskiego Programu do walki z AMR.

Polprowet wziął na siebie obowiązek zainicjowania ww. działań jako elementu prowadzonej od wielu lat polityki – Racjonalnego Stowania Antybiotyków  w Weterynarii zawartej w programie EPRUMA (na naszej stronie w wersji polskiej, oraz w wersji angielskiej, uaktualnianej, na https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=epruma).

Jesteśmy świadomi, że jedynie racjonalne stosowanie antybiotyków jest w stanie zapewnić należytą ochronę zdrowia zwierząt i zagwarantować, że dostępne dzisiaj antybiotyki bądą nadal skutecznie działać.