• PL
  • EN

Treści nowych rozporządzeń – opublikowane w oficjalnym dzienniku EUR-Lex w dniu 07.01.2019 r.

Te długo oczekiwane akty prawne są dostępne pod postacią linków na naszej stronie:

Produkty lecznicze weterynaryjne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.0…

Pasze lecznicze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:004:TOC

Zgodnie z unijną procedurą wejdą w życie za 20 dni tj. 28.01.2019r. Zegar zacznie bić.