• PL
  • EN

Stanowisko POLPROWET wobec wykrycia pierwszego ogniska SARS-CoV-2 u norek hodowlanych w Polsce

Stanowisko przedstawicieli przemysłu weterynaryjnego w sprawie szczepień zwierząt potencjalnie podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2

W ponizszym dokumencie odnosimy się do informacji zawiązanych z wykryciem pierwszego ogniska SARS-CoV-2 u norek hodowlanych w Polsce, a zaraportowanym do OIE w 3 lutego 2021.

Stowarzyszenie Polprowet jest gorącym zwolennikiem oraz promotorem koncepcji „Jednego Zdrowia” (One Health). Koncepcja ta odnosi się do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt przy uwzględnieniu wpływów środowiska na zdrowie.

W odniesieniu do chorób o charakterze zoonotycznym (odzwierzęcych) koncepcja ta przekłada się na zintensyfikowane działania rozpoznawcze (diagnostyka laboratoryjna), bioasekurację, ograniczanie występowania rezerwuarów drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki m.in. szczepieniom profilaktycznym zwierząt domowych, hodowlanych i dziko żyjących (np. wścieklizna). Wszystko to w celu uodpornienia zwierząt na zakażenie poprzez wytworzenie odporności stadnej (populacyjnej).

Różne światowe organizacje (WHO) i weterynaryjne w tym OIE aktywnie wspierając rozwój koncepcji „Jednego Zdrowia”. Zaowocowało to stworzeniem standardów zdrowia zwierząt w międzynarodowym obrocie zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.

Obecna, bezprecedensowa sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 dobitnie pokazuje jak spójnym łańcuchem biologicznych powiązań jest zdrowie człowieka i zwierząt.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także powszechny charakter problemu COVID-19, za pośrednictwem tego stanowiska pragniemy wyrazić nasze wsparcie dla profilaktyki swoistej zarówno ludzi jak i zagrożonych przez wirus SARS-CoV-2 gatunków zwierząt.
W naszym rozumieniu takie podejście w pełni wpisuje się w koncepcję „Jednego Zdrowia”.

W pełni aprobujemy i zalecamy warunkowe dopuszczenie szczepionek przeciwko COVID-19 w krajach Unii Europejskiej w tym w Polsce. Szczepienie zwierząt jak wskazuję wiele badań, będzie nieuniknione dla zachowania, zdrowia publicznego.

Zarząd POLPROWET