• PL
  • EN

Stanowisko Polprowet wobec projektów rozporządzeń PE i Rady UE dot. weterynaryjnych produktów i pasz leczniczych

Zarząd Polprowet we współpracy z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie farmaceutycznym oraz w oparciu o wytyczne otrzymane z IFAH-Europe przygotował dokumentację, będącą stanowiskiem wobec projektów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej weterynaryjnych produktów i pasz leczniczych. W pismach uwzględniliśmy najważniejsze postulaty przemysłu, odwołując się do argumentacji nadesłanej od specjalistów z IFAH-Europe oraz własnych doświadczeń. Wysłanie pism było poprzedzone kilkakrotnymi spotkaniami z przedstawicielami Ministerstw Zdrowia i Rolnictwa. 

Czekamy na reakcje ze strony podmiotów administracji rządowej, wyrażając gotowość do podjęcia dyskusji.